SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Slohové práce Úvahy

Úvaha patrí k veľmi náročným útvarom. Autor sa zamýšľa na základe získaných poznatkov nad témou, rozoberá ho z viacerých uhlov, aby došiel ku všeobecne platnému záveru. So slohovým útvarom výklad má spoločnú prácu s faktmi, hľadanie vzťahov medzi nimi, dôsledky z nich plynúce. V úvahe musí autor o faktoch premýšľať, hodnotiť ich a zaujať stanovisko. Nesnaží sa poučovať alebo vzdelávať, predkladá len svoj názor, ktorý má viesť k zamysleniu. Odrážajú sa tu subjektívne postoje a názory autora. Východiskom kompozície sú vlastné skúsenosti a všeobecné poznatky, autor o nich premýšľa, analyzuje ich a vynáša všeobecne platné závery. V úvahe se často používajú výrazy širokého významu, vo vetnej stavbe prevažujú čiastočné i rečnícke otázky, hodnotenie je vyjadrované predovšetkým prídavnými a podstatnými menami a tiež príslovkami.

Zdieľať na Twitteru Zdieľať na Facebooku
Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2022!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.
Server info

Počítadlo: 1 952 917
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.