SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Podmienky používania

Informácie a služby poskytované serverom Slovenský-jazyk.sk sú verejne prístupné. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa však nie je dovolené používať tieto stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa.

Webové stránky servera Slovenský-jazyk.sk môžu obsahovať odkazy na internetové servery alebo stránky tretích strán. V týchto prípadoch prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Pri používaní servera Slovenský-jazyk.sk nesmie užívateľ zasahovať do bezpečnosti jeho webových stránok, nemôže ich využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do jeho verejne neprístupných miest. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa.

Prípadná riziká plynúce užívateľovi z používania stránok servera Slovenský-jazyk.sk sú úplne na užívateľovi a prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmazanie akéhokoľvek materiálu zo servera Slovenský-jazyk.sk či príspevku na pridruženom fóre (ak je zriadené), a to bez uvedenia dôvodu. Neexistuje nárok užívateľa na vymazanie raz umiestnených príspevkov. Ak je však príspevok jasne identifikovateľný, tzn. pripúšťa jednoznačný vzťah k osobe autora, môže na požiadanie dôjsť k jeho anonymizácii.

­

Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov

Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov na server Slovenský-jazyk.sk platné od 1. januára 2019

 1. Odoslaním príspevku (referátu) jeho vkladateľ/ka prehlasuje, že neporušil/a autorské práva tretích osôb (tj. vkladá svoj vlastný originálny príspevok; svoje duševné vlastníctvo) a zároveň dobrovoľne a bezodplatne udeľuje výhradne prevádzkovateľovi Slovenský-jazyk.sk právo umiestniť zaslaný príspevok na ním prevádzkovanom serveri, a to za predpokladu, že nebude administrátorom zmazaný ako nevyhovujúci.

  Výnimku tu tvoria vkladané úryvky z vybraných kníh do sekcie čítanka. Tu sa vkladateľ/ka zaväzuje vložiť iba vhodne skrátenú citáciu z diela; nie je prípustné vkladať kompletné elektronické kópie diel u autorov, ktorí stále žijú alebo od ktorých úmrtia neuplynulo ešte 70 rokov (autorský zákon).

 2. Vkladateľ/ka takisto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie príspevku aj na iných miestach než len na serveri Slovenský-jazyk.sk, ale iba a výhradne pre reklamné a propagačné účely tohto servera a pridruženého študentského portálu Český-jazyk.cz.

 3. Server Slovenský-jazyk.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za zneužitie autorských práv v súvislosti so zaslaným príspevkom. Záväzky spojené s autorskými právami na seba preberá osoba, ktorá príspevok zašle alebo vloží cez webový formulár. Porušenie tohto bodu vedie k okamžitému výmazu príspevku z databázy servera Slovenský-jazyk.sk.

 4. Server Slovenský-jazyk.sk si ďalej vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek príspevok zo svojej databázy bez udania dôvodu alebo čiastočne pozmeniť jeho obsah, a to najmä v prípadoch, keď príspevok obsahuje faktické nedostatky, zjavné gramatické či interpunkčné chyby alebo ďalšie nezrovnalosti (najmä štylistické). Pozmenený môže byť aj názov príspevku, ak nezodpovedá plne svojmu obsahu.

 5. Raz vložené a publikované príspevky nie je možné z databázy odstrániť, ich uloženie na serveri prevádzkovateľa je trvalé.

 6. Len podpísané príspevky s uvedenou funkčnou e-mailovou adresou môžu byť zaradené do súťaže o vecné alebo finančné ceny. Súťaž sa vzťahuje len na sekcie čitateľský denník, životopisy a slohové práce.
  Ďalšie dojednania ohľadom súťažě sa riadia jej pravidlami.

 7. Publikovanie, preberanie alebo ďalšie verejné šírenie raz vložených, opravených, naformátovaných a následne publikovaných príspevkov a ich častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa striktne zakázané! Použitie takýchto príspevkov je možné iba na osobné účely.

­

Reklamy tretích strán

Na našich webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto i iných webových stránok na poskytovanie reklám na produkty a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a ak chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem.­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

 1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
  Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 994 803
Odozva: 0 s
Vykonaných SQL dotazov: 1
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­