SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Podmienky používania

Informácie a služby poskytované serverom Slovenský-jazyk.sk sú verejne prístupné. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa však nie je dovolené používať tieto stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany prevádzkovateľa.

Webové stránky servera Slovenský-jazyk.sk môžu obsahovať odkazy na internetové servery alebo stránky tretích strán. V týchto prípadoch prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Pri používaní servera Slovenský-jazyk.sk nesmie užívateľ zasahovať do bezpečnosti jeho webových stránok, nemôže ich využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do jeho verejne neprístupných miest. Užívateľ je tiež povinný ctiť autorské práva prevádzkovateľa.

Prípadná riziká plynúce užívateľovi z používania stránok servera Slovenský-jazyk.sk sú úplne na užívateľovi a prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmazanie akéhokoľvek materiálu zo servera Slovenský-jazyk.sk či príspevku na pridruženom fóre (ak je zriadené), a to bez uvedenia dôvodu. Neexistuje nárok užívateľa na vymazanie raz umiestnených príspevkov. Ak je však príspevok jasne identifikovateľný, tzn. pripúšťa jednoznačný vzťah k osobe autora, môže na požiadanie dôjsť k jeho anonymizácii.

­

Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov

Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov na server Slovenský-jazyk.sk platné od 1. januára 2019

 1. Odoslaním príspevku (referátu) jeho vkladateľ/ka prehlasuje, že neporušil/a autorské práva tretích osôb (tj. vkladá svoj vlastný originálny príspevok; svoje duševné vlastníctvo) a zároveň dobrovoľne a bezodplatne udeľuje výhradne prevádzkovateľovi Slovenský-jazyk.sk právo umiestniť zaslaný príspevok na ním prevádzkovanom serveri, a to za predpokladu, že nebude administrátorom zmazaný ako nevyhovujúci.

  Výnimku tu tvoria vkladané úryvky z vybraných kníh do sekcie čítanka. Tu sa vkladateľ/ka zaväzuje vložiť iba vhodne skrátenú citáciu z diela; nie je prípustné vkladať kompletné elektronické kópie diel u autorov, ktorí stále žijú alebo od ktorých úmrtia neuplynulo ešte 70 rokov (autorský zákon).

 2. Vkladateľ/ka takisto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie príspevku aj na iných miestach než len na serveri Slovenský-jazyk.sk, ale iba a výhradne pre reklamné a propagačné účely tohto servera a pridruženého študentského portálu Český-jazyk.cz.

 3. Server Slovenský-jazyk.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za zneužitie autorských práv v súvislosti so zaslaným príspevkom. Záväzky spojené s autorskými právami na seba preberá osoba, ktorá príspevok zašle alebo vloží cez webový formulár. Porušenie tohto bodu vedie k okamžitému výmazu príspevku z databázy servera Slovenský-jazyk.sk.

 4. Server Slovenský-jazyk.sk si ďalej vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek príspevok zo svojej databázy bez udania dôvodu alebo čiastočne pozmeniť jeho obsah, a to najmä v prípadoch, keď príspevok obsahuje faktické nedostatky, zjavné gramatické či interpunkčné chyby alebo ďalšie nezrovnalosti (najmä štylistické). Pozmenený môže byť aj názov príspevku, ak nezodpovedá plne svojmu obsahu.

 5. Raz vložené a publikované príspevky nie je možné z databázy odstrániť, ich uloženie na serveri prevádzkovateľa je trvalé.

 6. Len podpísané príspevky s uvedenou funkčnou e-mailovou adresou môžu byť zaradené do súťaže o vecné alebo finančné ceny. Súťaž sa vzťahuje len na sekcie čitateľský denník, životopisy a slohové práce.
  Ďalšie dojednania ohľadom súťažě sa riadia jej pravidlami.

 7. Publikovanie, preberanie alebo ďalšie verejné šírenie raz vložených, opravených, naformátovaných a následne publikovaných príspevkov a ich častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa striktne zakázané! Použitie takýchto príspevkov je možné iba na osobné účely.

­

Reklamy tretích strán

Na našich webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto i iných webových stránok na poskytovanie reklám na produkty a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a ak chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, kliknite sem.­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

 1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
  Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 678 156
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 1
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.