SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Slohové práce Umelecké opisy

Umelecký opis se dá charakterizovať ako subjektívne zafarbený básnický popis. Autor využíva vhodné obrazné pomenovania, rozlišuje slohové rozvrstvenie slovnej zásoby, popisuje svoje city, pocity a nálady. V umeleckom opise je vhodné používať básnicke prostriedky, akými sú napr. obrazné vyjadrenia, metafory, personifikácie, kontrasty, dynamické slovesá, básnické prívlastky a figúry, jednočlenné vety menné, prirovnania… Veľmi účinným kompozičným postupom v umeleckom opise je striedanie pohľadov na celok i detail. Správne líčenie zasahuje všetky čitateľove zmysly – čitateľ si predmet alebo situáciu vybavuje nielen zrakovo, ale aj sluchovo, hmatovo a často aj čuchovo.

­­­­

Sekcia Umelecké opisy obsahuje celkom 20 prác.
Malé číslo v zátvorke, uvedené vedľa názvu slohovej práce, znázorňuje aktuálny priemernú známku prijatú od návštevníkov servera Slovenský-jazyk.sk (hodnotené ako v škole). Slohové práce, pri ktorých nie je známka uvedená, neboli doteraz ešte ohodnotené dostatočným počtom ľudí.
10 najobľúbenejších prác zo sekcie Umelecké opisy nájdete na konci tejto stránky.
Zoznam prác bol naposledy aktualizovaný dňa 18.07.2024 v 12:26.


­­­­

Top 10 práce - Umelecké opisy

Zdieľať na Twitteru Zdieľať na Facebooku­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 940 812
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 4
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.