SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Slohové práce Charakteristiky

Charakteristika spravidla popisuje duševný profil nejakej osoby. U charakteristiky volíme zvláštne hodnotiace výrazy, používame často prirovnania a porekadlá za účelom vystihnutia povahových rysov. Delíme ich na priamu a nepriamu. Nepriama charakteristika vyvodzuje závery o človeku na základe jeho jednania v konkrétnych situáciách; čitateľ si sám vytvorí vlastnú predstavu. Priama charakteristika pomenováva povahové rysy priamo. Charakteristika býva často spojená aj s popisom charakterizovanej osoby (vonkajšia charakteristika). Pri písaní charakteristiky sa učíme hodnotiť ľudské jednanie, vlastnosti ľudí i seba samého. V charakteristike se uplatňujú predovšetkým prídavné mená, slovesá v spojení s podstatnými menami, ktorými sa hodnotia ľudské vlastnosti a jednanie.

­­­­

Sekcia Charakteristiky obsahuje už celkom 31 prác.
Malé číslo v zátvorke, uvedené vedľa názvu slohovej práce, znázorňuje aktuálny priemernú známku prijatú od návštevníkov servera Slovenský-jazyk.sk (hodnotené ako v škole). Slohové práce, pri ktorých nie je známka uvedená, neboli doteraz ešte ohodnotené dostatočným počtom ľudí.
10 najobľúbenejších prác zo sekcie Charakteristiky nájdete na konci tejto stránky.
Zoznam prác bol naposledy aktualizovaný dňa 16.04.2024 v 23:18.


­­­­
Zdieľať na Twitteru Zdieľať na Facebooku­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 526 350
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 4
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.