SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Országh-Hviezdoslav Pavol (*02.02.1849 - †08.11.1921)

­­­­

Sonety

  • celkom 21 reflexívnych úvahových básní (sonetov, zneliek), v ktorých Pavol Országh-Hviezdoslav rieši problematiku vzťahu zeme a hviezd, hmoty a ducha, ale aj otázku miesta človeka vo svete
  • základným konfliktom v tomto cykle je básnikova túžba uniknúť pomocou poézie z pút zemskej "prikovanosti" na stranu duchovného bytia a zároveň je to konflikt tejto túžby s poznaním nemožnosti odpútať sa od reality, od pozemského života
  • vyznačuje sa myšlienkovo-tematickou jednotou básní

1

Keď slnko zájde skonom a noc temné krídla
hviezd oky posiate v šír rozstrie ponad zem:
jak včely do úľa hneď každý záujem
sa vracia z poľa činov v úkryt svojho bydla.

Do seba vstúpi človek, sňatý s motovidla,
kde ako Ixion sa svíjal tam a sem,
do seba vojde zas, otrasúc šatný lem,
v sieň, ktorú vyzdobily vidín maľovidlá.

Tu doma je, kam vlastne dľa poslania patrí,
z pút smyslov unikol jak vtáča nástrahe,
a žije plným žitím pre seba a v sebe.

Len keď strasť zemskú vrhol do večernej vatry,
len vtedy octne sa zas človek na dráhe,
po nejž, i kým tu hlivie, zájsť môž' na čas v nebe.

2

Noc v šerom, červánkami obrúbenom šate,
mrak v brvách zlovestný a hrozba úporu,
vtom divo zbúchala na bráne obzoru
a skríkla: Nezmárnils' ma, tu som - otvor, brate!

Deň, čujúc pomsty príchod, zmrzol, v zmätku-chvate
uskočil ku dverám a tískal závoru;
no okno dokorán, ha! - pozde! v komoru
už vlieta čierny vták a klesá kruhovate.

Boj nastal o dedičstvo. - Darmo zježil šticu
brat zlatolúčovú a napnul svetla sily:
mdlie čím diaľ, vržená jak hlaveň v povíchricu.

A sestra vzteklejšia je samej od Dalily:
hoc mrel už, ešte chvatla, čo jej ňadrá kryly,
a v srdce vrazila mu dýku - večernicu.

3

A preds' som rád, keď mrká, rád, keď svetla pruhy
sa noria do tieňov, v ich hynú záveju;
to značí asi, jak keď nivy kopnejú,
a kde sneh prvej, obraz vteľuje sa túhy,

túžoby po jaré. A nie on obraz púhy:
až svetlá bielodňa nadobre zotlejú,
obraznosť v svoju ma hneď pozve aleju,
v stráň, kde svet, pod nebo, kde najčistejšie dúhy.

To svet, čo zo mňa pošiel, môj svet maľovaný,
nič cudzieho v ňom niet, svit i tieň mojo je,
a končí sa najďalšej hviezdy na rozhraní.

Jak svitlo, bezpečne cieľ honiť ľahko je,
lež keď noc? - podržia ti iba zástoje,
imž na púť svieti vlastná ducha krasopani.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 29.04.2020

­­­­

Diskusia k úryvku
Pavol Országh-Hviezdoslav - Sonety

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2023!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.
Server info

Počítadlo: 2 135 161
Odozva: 0.02 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)