SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Slohové práce Preslovy

Preslov môžeme charakterizovať ako prejav menšieho rozsahu. Základom oboch útvarov je priamy kontakt autora (rečníka) s poslucháčom, ich výhodou oproti ostatným slohovým útvarom je okrem jazykových prostriedkov možnosť využitia aj prostriedkov zvukových (zmena dôrazu, rytmu, tónu reči). Zatiaľ čo prejav je rečou oficiálnou, prenášanou pri mimoriadnych (politických alebo slávnostných) príležitostiach, preslov predstavuje reč verejnú s jednoduchšou kompozíciou. Preslov má teda skôr charakter pracovný než slávnostný. (Preslovom začíname napríklad rôzne pracovné stretnutia, jednania, zasadania, kongresy…). U drobných preslovov, ktoré nemajú takmer žiadnu oficiálnosť a ktoré sú prenášané skôr v priateľskom duchu, môže ísť aj o slávnostné situácie typu zahájenie/ukončenie školského roku, svadobné a gratulačné preslovy ai. Na Slovenský-jazyk.sk zahŕňame pre jednoduchosť do tejto sekcie s preslovmiprejavy.

­­­­

Sekcia Preslovy obsahuje celkom 2 práce.
Malé číslo v zátvorke, uvedené vedľa názvu slohovej práce, znázorňuje aktuálny priemernú známku prijatú od návštevníkov servera Slovenský-jazyk.sk (hodnotené ako v škole). Slohové práce, pri ktorých nie je známka uvedená, neboli doteraz ešte ohodnotené dostatočným počtom ľudí.
Zoznam prác bol naposledy aktualizovaný dňa 25.08.2019 v 11:59.


Zdieľať na Twitteru Zdieľať na Facebooku
Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2020!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.

Štítky
Server info

Počítadlo: 138 103
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
MAPY WEBU Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.