SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Slohové práce Listy

List patrí medzi krátke písané útvary oznamovacieho štýlu, úradné listy vykazujú prvky štýlu administratívneho. Jedná sa o písomnú správu, ktorá je odovzdaná autorom (teda odosielateľom) určenému adresátovi. Listy môžeme primárne rozdeliť na úradné (formálne) a osobné (neformálne). Neformálna korešpondencia nepodlieha takým prísnym normám, použité oslovenie, jazyk či grafická podoba závisí na ľubovôli jej pisateľa (jeho zvykoch, vzťahu k adresátovi apod.). Každopádne, osobný list by mal byť písaný vlastnou rukou, list písaný strojovo sa považuje za neosobný. Opačne je tomu u korešpondencie formálnej, ktorá podlieha určitým pravidlám. Jazyk v takom liste by mal byť spisovný, oslovenie zdvorilé a text stručný a prehľadný (členený do odstavcov). Úradný list môže byť písaný strojovo, v dnešnej dobe sa tak deje prakticky vždy. Práve v prípade úradnej korešpondencie je vhodné list zakončiť vlastnoručným podpisom. Formálne listy nájdete na Slovenský-jazyk.cz v samostatnej sekcii formality.

­­­­

Sekcia Listy obsahuje celkom 6 prác.
Malé číslo v zátvorke, uvedené vedľa názvu slohovej práce, znázorňuje aktuálny priemernú známku prijatú od návštevníkov servera Slovenský-jazyk.sk (hodnotené ako v škole). Slohové práce, pri ktorých nie je známka uvedená, neboli doteraz ešte ohodnotené dostatočným počtom ľudí.
Zoznam prác bol naposledy aktualizovaný dňa 18.07.2024 v 12:44.


Zdieľať na Twitteru Zdieľať na Facebooku­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 940 901
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 4
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.