SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

­­­­

Komédia omylov

  • najkratšia Shakespearova divadelná hra, ktorá má slovo komédia priamo v názve
  • dramatická anekdota o dlžníkovi, ktorý má byť popravený, ak nezoženie včas dlžnú sumu

OSOBY

SOLINUS - knieža z Efezu
EGEON - kupec syrakúzsky
ANTIFOLUS EFEZSKÝ, ANTIFOLUS SYRAKÚZSKY - dvojčatá, Egonovi synovia
DROMIO EFEZSKÝ, DROMIO SYRAKÚZSKY - dvojčatá, sluhovia Antifolovcov
BALTAZAR - kupec
ANGELO - zlatník
PRVÝ KUPEC - priateľ Antifola Syrakúzskeho
DRUHÝ KUPEC - veriteľ Angelov
SRŠIAK - mastičkár
EMÍLIA - žena Egeonova, abatyša v Efeze
ADRIANA - žena Antifola Efezského
LUCIANA - jej sestra
LUCIA - slúžka Adriany
KURTIZÁNA
STRÁŽNIK, ŽALÁRNIK, ÚRADNÍCI a SPRIEVOD

Dejište: Efezus

DEJSTVO I.

Scéna 1.

Sieň v kniežacom paláci.

Vstúpi Knieža, Egeon, žalárnik, úradníci a sprievod.

EGEON: Len spečať, knieža, výrokom môj pád, veď žas bied i tak stíši hrobu chlad.
KNIEŽA: Ni hlesni viac už, kupec z Syrakúz, ja nechcem krivo kyptiť zákon náš, veď zášť a odboj, čo len nedávno krivdiacou zlobou vášho kniežaťa zastihol našich kupcov-rodákov, čo nemohúc si život vykúpiť, krutosti jeho krvou skrápali, - vytvára by náš skrotol prísny zrak. Bo od čias ako smrtiaci ten svár tvoj diaľny domov nám tak odcudzil, a vážne sbory výrok schválily, tak v Syrakúzach, ako aj u nás, že s nepriateľom zakázaný styk, ba keby Efezana pristihli na syrakúzskom tržišti snáď dlieť, a keby Syrakúzan odvážny zavítal v prístav efezský - má mrieť! a jeho tovar patrí kniežaťu, ak nevyčíta tisíc dukátov a tak sa z trestu nevykúpi vraz. Tvoj majetok však sotva hodnotiť môž najvýš akby na sto dukátov; dľa zákona ťa stihne smrti trest.
EGEON: Mňa teší, hoc je všetko márne, ach, že bôľ môj skoná vo večerných tmách!
KNIEŽA: Nakrátko, Syrakúzan, povedz mi, svoj rodný kraj si prečo opustil, a prečos' prišiel sem do Efezu?
EGEON: Niet pre mňa ťažšej úlohy, jak to, keď musím vyriecť nesmierny svoj bôľ, však svet by videl, že môj skorý skon je dielom súdby a nie výron zla, nuž rozpoviem, hoc srdce sviera žiaľ. Som Syrakúzan, s ženou oddaný, mňa blažiacou a mnou tiež blaženou, len keby nebol nás bil osud zlý. Náš život veselý bol, majetku vzrast valný, - jeho žriedlom častý styk môj s Epidamnumom, kým správcu smrť, s ňou veľký trud o zásob istotu mňa z milých ramien ženy nevyrval. Ja sotva pol roka som v diaľke dlel, keď ona - klesajúca temer už pod milým trestom, žien čo údel je, za mnou sa túhou hnaná vybrala, a ku mne prišla celkom šťastlivo. Zdržiac sa krátko, matkou stala sa dvoch statných synov cele blažená, a chlapci tak si boli podobní, že práve menom líšili sa len. V tom istom čase, v tomže hostinci, pôvodom nižšia žena zrodila tiež dvojčatá, priam tak si podobné. Tie núdzni rodičia mi predali, bych z nich pre deti sluhov vychoval. Však žena toľme hrdá na chlapcov deň čo deň k návratu ma nútila, hoc nebárs rád som pristal; žiaľ, privčas na palubu sme vstúpili! Na míľu sotva od Epidamnu hlbočina vždy vetrom poslušná hrúz dala tušiť predzvesť úžasnú, ver', veľa nádeje sme nemali; bo šerý svit, čo matnel oblohou, zdeseným mysliam vnukol istotu, že neodvratne hrozí blízka smrť. Ochotne bol bych klesol v náruč jej, však neprestajná kvíľba manželky, bedujúcej nad tým, čo sa malo stať, a žiaľne lkanie švárnych detičiek, čo zo zvyku, nie z bázne, plakaly, mňa nútily, bych skazu odsunul. Na člne plavci našli záchranu, nám nechajúc len topiacu sa loď. Manželka dbajúc viac na mladšieho, k malému sťažňu priviazala ho, kde plavci majú v búrkach bezpeku, kým na ňom jedon z dvojčat druhých tiež zrel spásu, ja na iných dvoch som dbal. Opatriac deti, ženin i môj zrak tkvel na tých, ktorým patril citu stesk, - napokon sme sa sťažňa chytili, čo priamo s prúdom plával poslušne, tak zdalo sa, že ku Korintu as'. Konečne slnce k zemi uprelo lúč, rozptýliac i hmly zákerné, a priazňou želaného svitu tiež aj more stíchlo, a my zbadali pár lodí jak sa z diaľky blíži k nám, z Korintu oná, z Epidamnu tá, však prv jak došly - - nechaj zmĺknuť ret, a súď dľa toho, čo som riekol vpred.
KNIEŽA: Nezmĺkaj, starče, ďalej hovor len, mám pre teba súcit, hoc milosť nie.
EGEON: Ak takým bol by býval bohov súd, dnes neľútosť by nevyčítal im. Bo prv, jak lode k nám sa dostaly, vír vrhol nás na strašné úskalie, že prudkým nárazom sa na dvojo rozčesla naša výpomocná plť a týmto naším krutým rozvodom nám osud rovnak doprial obidvom časť radosti i čiastku žiaľu zas. Diel plte jej, hoc niesol zdanlivo, ach, bremä ľahšie, nie však menší žiaľ, van vetra rýchlejšie hnal pred sebou, a videl som, že vylovený bol rybármi z Korintu, ak dobre viem. Napokon druhá sobrala nás loď, kde zvediac, koho zachránili v nás, tak stroskotancov hosťmi vítali, rybárom korisť tiež by boli ver vyrvali, loď však bola netrebná, a preto domov obrátili sa. - Tak viete už, jak blaho stratil som, na nešťastie ja musel ďalej žiť, by podal zvesť o svojich nehodách.
KNIEŽA: A k vôli tým, pre ktorých smútiš tak, buď láskavý a všetko povedz mi, čo s nimi, s tebou dialo sa dodnes.
EGEON: Môj mladší syn - však najstarší môj trud - keď dovŕšil už osemnásty rok, za bratom túžiac, na mňa naliehal, by jeho sluha - ktorý podobne tiež stratil brata, menom jeho však bol zvaný - smel byť jeho sprievodcom pri hľadaní, ach, syna, ktorého som vidieť chcel, tak prosbám povoliac, miláčka strate som sa vystavil. Päť liet som strávil v Grécku najďalšom, putoval krížom-krážom Áziou, na ceste zpät som prišiel k Efezu; hoc beznádejný v svojom pátraní, prec' obzrieť chcel som miesto toto tiež, jak všetky, kde len ľudia bývajú. Však tu sa skončí bludná žitia púť, a smierený bych opustil ten svet v tom vedomí, že pri živote sú.
KNIEŽA: Egeon, súdba zlostná štvala ťa, bys' musel znášať nehôd krajnosti! Však ver mi, keby nebol zlý zákon, a neviazal ma úrad vznešený - čo knieža nemôž' nikdy zneuctiť, z tej duše bych ti skytol ochranu. Však hoc si na smrť odsúdený už a rozsudok viac nemôž odvolať bez poškvrnenia panovníckej cti, chcem, pokiaľ možno, priaznivým ti byť. Preto, kupec, dnes lehotu ti dám, bys' dobrodením spasil život svoj; skús priateľov tu v Efeze si najsť, pros a výkupné doplň pôžičkou a ži; ak nie, tak zaplať životom! - Ty žalárnik, však daj mi pozor naň.
ŽALÁRNIK: Áno, pane.
EGEON: Bez rady, moci kráča Egeon, je mŕtvy už a jednak žije on.

(Opona.)

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 13.02.2019

­­­­

Diskusia k úryvku
William Shakespeare - Komédia omylov
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 680 745
Odozva: 0.02 s
Vykonaných SQL dotazov: 8
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­