SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

­­­­

Hamlet, kráľovič dánsky

  • veršovaná tragédia v piatich dejstvách
  • o hre Hamlet možno hovoriť ako o renesančnej psychologickej dráme mladého človeka, ktorej dej je založený na motíve vraždy a pomsty
  • Hamlet je dánsky kráľovič, ktorý sa od prízraku svojho mŕtveho otca na nočných hradbách Elsinoru dozvie, že ho zabil jeho brat Claudius, ktorý teraz vládne a oženil sa s Hamletovou matkou Gertrúdou; duch otca zaprisaháva zhrozeného syna, aby ho pomstil; Hamlet začína zhromažďovať dôkazy, ešte však váha o oprávnenosti pomsty; neodváži sa zasiahnuť skôr, kým sa nepresvedčí, že jeho podozrenie je správne; nakoniec obetuje svoju lásku, predstiera šialenstvo, len aby zistil pravdu o smrti svojho otca...

OSOBY

KLAUDIUS - kráľ dánsky
HAMLET - syn predošlého a synovec terajšieho kráľa
POLONIUS - najvyšší komorník
HORATIO - priateľ Hamletov
LAERT - syn Poloniov
VOLTIMAND, KORNELIUS, ROSENKRANTZ, GUILDENSTERN, OSRIK - dvorani
Šľachtic
Kňaz
MARCEL, BERNARDO - dôstojníci
FRANCISKO - vojak
REYNALD - sluha Poloniov
Herci
Dvaja hrobári
FORTINBRAS - princ nórsky
Kapitán
Anglickí poslanci
GERTRUDA - kráľovná dánska, matka Hamletova
OFELIA - dcéra Poloniova
Duch otca Hamletovho
Páni a panie, dôstojníci, vojaci, plavci, poslovia, sluhovia a iná družina

Dejište: Elsinor

PRVÉ DEJSTVO

Scéna 1.

Elsinor. Terasa pred zámkom. Francisko na stráži. Vystúpi Bernardo.

BERNARDO: Kto to?
FRANCISKO: Nie, odpovedz ty! Stoj a daj sa znať!
BERNARDO: Nech žije kráľ!
FRANCISKO: Bernardo?
BERNARDO: On.
FRANCISKO: Až príliš bedlive na čas prichádzate.
BERNARDO: Práve odbilo dvanásť. Iď spať, Francisko.
FRANCISKO: Za poľahu tú moc ráz ďakujem vám; temer mrazí to, i je mi tak mrkotno kolo srdca.
BERNARDO: Akže, vartu si pokojnú mal?
FRANCISKO: Myš sa nepohla.
BERNARDO: Tak dobrá noc ti. - Ak Horatia a Marcela kde stretneš, čo chcú byť mi spoločníkmi tu na stráži, káž im, by sa sponáhľali.
FRANCISKO: Zdá sa mi, že ich počujem - Stoj! Kto to?

(Vystúpia Horatio a Marcel.)

HORATIO: Priatelia tej krajiny.
MARCEL: A dánski poddaní.
FRANCISKO: Prajem vám dobrú noc. Ó, s Bohom, hodný ty vojaku! A kto ťa odmenil?
FRANCISKO: Bernardo nastal moje na miesto. Nuž, dobrú noc vám. (Odíde.)
MARCEL: Hohou! Bernardo!
BERNARDO: No, čo? Je Horatio tu?
HORATIO: Tak z neho kus.
BERNARDO: I vitaj, Horatio; vitaj, dobrý Marcel.
MARCEL: Jak? Zjavilo sa tejto noci zas to onô?
BERNARDO: Nevidel som ničoho.
MARCEL: Toť Horatio vraví, vraj, to iba náš výmysel, i nechce dopustiť u seba skrsnúť viere vo prízrak ten strašný, čo my dvakrát spatrili sme. Preto som uprosil ho, pospolu by prebdel s nami chvíle noci tej, a jestli zjavenie to znova príde, nech našim očiam schváli náhľad ich, i osloví to.
HORATIO: Óvi! Lenže to sa neukáže.
BERNARDO: No, si sadni trochu, i dovoľ, že ti opäť napadneme sluch, ohradený toľme oproti rozprávke našej, čo sme videli už po dve noci.
HORATIO: Nedbám, poseďme a čujme Bernardovu zprávu o tom.
BERNARDO: No, pominulej noci, keď hentá hviezda istá, na západ od pólu súca, kruh už otočila, by osvietila tú časť neba, kde včuľ blkoce, tu Marcel a ja sám, vtom zvon, čo tlčie jednu -
MARCEL: Cit, prestaň; viď, tam to zas prichodí!

(Duch sa zjaví.)

BERNARDO: V tej podobe, jak nebožtík kráľ, navlas.
MARCEL: Ty školák si, tak vrav s ním, Horatio.
BERNARDO: Či nie je sťa by kráľ? Páč, Horatio.
HORATIO: Ba celkom: krahnem divom-desom až.
BERNARDO: Chce oslovené byť.
MARCEL: Ty, Horatio, sa vypýtaj ho.
HORATIO: Čos' ty, nočný čas čo zneužívaš spolu s postavou tou spanilou a bojovnou, v nejž Dána pochovaného veličenstvo bol vše chodil? Nebom zaklínam ťa, hovor!
MARCEL: Patrne cnie si.
BERNARDO: Aha, siaži preč!
HORATIO: Stoj, hovor, hovor! Zaklínam ťa, hovor!

(Duch zmizne.)

MARCEL: Odišlo, nechce odpovedať.
BERNARDO: Nuž, jak, Horatio? Trasieš sa, si zbledol - Nie tedy dač' viac to než výmysel? Čo hútaš o ňom?
HORATIO: Boh mi svedkom, nikdy bych neuveril, nech nie citeľný a verný doklad mojich vlastných očú.
MARCEL: Nie podobné je kráľu?
HORATIO: Jak ty si sám sebe. Ešte i ten výstroj, v aký sa ubral kráľ, keď ctibažného šiel pokoriť Norvéga, a tak sa mraštil, keď, prúc sa s nimi spurne, sporážal na ľade osanených Poľanov.
MARCEL: Tak predtým dva razy a zrovna v totú hodinu mŕtvych týmže postupom hrdinským prešiel popred našu stráž.
HORATIO: V čom väzí toho smysel, neviem; vôbec a koncom koncov mienim však: kýs' pád neobyčajný hrozí našej vlasti.
MARCEL: Veď sadnime. A nech mi povie, kto vie: nač prísnym tým a stálym strežením noc po noc trápia poddanstvo? I načo diel liatie z kovu denne, v cudzine však skupovanie potrieb válečných; čo silia-nútia lodiarov tak, práca ich mozoľná že nedá oddeliť im od týždňa ni nedele; čo sa to as' kutiť môž', že uznojený spech noc robí spolunádenníčkou dňa: kto vstave dať mi vývod?
HORATIO: Dám ti ho ja; tak aspoň šepcú si. Náš posledný kráľ, jehož obraz zjavil sa nám práve, jak viete, Fortinbrasom z Norvéžska pudeným k tomu pýchou žiarlivou, bol na boj vyzvaný: v ňomž chrabrý Hamlet náš (za takého, áno, ctil si ho kruh známeho nám sveta) na hlavu porazil Fortinbrasa. Tento v smysle úmluvy pod pečaťou, stvrdenej i zákonom a mravom rytierskym, však so životom prepásol i všetky krajiny, aké, vzaté v držebnosť, len pod sebou mal, k dobru víťaza; oproti čomu náš kráľ založil sa tiež rovným dielom, ktorý dedičstvom bol pripadol by Fortinbrasovi, nech on tak zvíťazí: jak dľa zápisu a mocou článku označeného vsad jeho zdedil Hamlet. Teraz, pane, syn, mladý Fortinbras, až horúci a kypiaci neskrotným revnením, po kútoch Norvégie sem a tam si vám kŕdeľ sohnal drzých tulákov, za žrádlo-bydlo súcich k podniku, čo v tom zná svoju chuť: čo nič iného je (jak to zrejmým našej vláde), než zpät vydobyť si od nás silou-mocou a primusením branným zeme tie už vyššie spomínané, ktoré toť bol jeho otec utratil. A to je, tak chápem, našich príprav pohnútkou, to zdrojom bdenia nášho, to i hlavnou príčinou chvatu, hluku v krajine.
BERNARDO: Tiež myslím, nič iného, iba to: i dobre shodí sa, že zjav ten hrozný stráž v zbroji obchádza: tak rovný kráľu, čo bol i je tej vojny podnetom.
HORATIO: Je slnco-práškom, zmútiť ducha zrak. Keď Rím stál práve na vrchole slávy a moci, krátko predtým, veliký než klesol Julius: tu hroby zívly vraz naprázdno a mŕtvi v rubášoch poď! s kvikom-tlachom po uliciach kol'; tiež hviezdy s chvosty ohnivými a krvavá rosa,škvrny zlovestné cez slnca obličaj - a vlhká hviezda tá, jejž vliv udržuje Neptúna ríš, ochorela od zatmenia, temer by v súdny deň: a také predznaky, hľa, udalostí vzteklých, - hlásatelia jak predchádzajú zavše osudu, či predslov blížiacej sa nehody, - nebesá i zem vedno vykazujú v tom pásme našom spolukrajanom... No, tíško, ľaď, tam prichádza to zas!

(Duch zas sa zjaví.)

HORATIO: Mu krížom zastúpim, hoc zahrúzi ma. - Stoj, prelude! Ak máš kýs' hlas, cvik v reči, daj odpoveď mi; ak dobrého čo jest tu vykonať, čo tebe lahodou je a mne spásou, daj odpoveď mi; ak vedomý ti vlasti osud, čomu, ho vopred znajúc, šťastne vyhnúť ľza, ó, odpovedz mi! Abo ak bys' tak bol za živa nasdieraných pokladov kde nahromadil v lone zeme, kvôli nimž, ako hovoria, vy duchovia tu často tmolíte sa po smrti.

(Kohút zakikiríka.)

HORATIO: Vrav o ňom - stoj a vrav! - Zdrž, Marcele, ho!
MARCEL: Mám halapartňou snáď ho udrieť?
HORATIO: Udri, keď nechce postáť.
BERNARDO: Tak je!
HORATIO: Ba tu!

(Duch zmizne.)

MARCEL: Pošlo! Ver' krivdíme mu, takto vznešenému, zdanlive páchajúci násilie; bo samo, sťa vzduch, nezraniteľné je, i na vysmiatie úškľabné len sú preň naše márne údery.
BERNARDO: Už by prerieklo bolo, keď sa ozval kokoš.
HORATIO: A zápäť zdupnelo aj, vinník jak na predvolanie desné. Slýchal som, vraj, kohút, táto surma rána, svojím vhor vypätým a škrekohlasým hrdlom zobúdza boha dňa; i následkom tej jeho výstrahy že vo vode čí v ohni, na zemi či v povetrí sa zatúlavšie a blúdiace duchy v svoj okres peľajú; v čom že tkvie pravda, nám v skúške zistil predmet terajší.
MARCEL: Hej, zmizlo, len čo kohút skikiríkal. Aj vravia, vždy, keď doba blíži sa, kde narodenie svätia Spasiteľa, vták svitu ten, vraj, spieva celú noc - A vtedy, vravia tobôž, žiaden duch že nesmie potĺkať sa; noci zdravé sú; nepôsobí žiadna z bludíc, tiež z čeliadky Rarachovej ani jedno v čar neopance, neurečú strigy: tak posvätný a spasný je to čas.
HORATIO: Tak počul som tiež, zčiastky verím aj. Lež, ľaľaď, ráno, purpurový plášť na pleciach, tamto východne už chodí porose grúňa vysokého; stráž prerušme tedy. Takže radím, sdeľme mladému Hamletovi, v noci toť čo zbadali sme; vsadím hlavu na to: duch, nemý pre nás, k nemu prevraví. Nuž súhlasíte, že mu dáme zprávu, jak láska nutká, káže povinnosť?
MARCEL: Ba zrobme, prosím; aj viem, teraz ráno kde nájdeme ho najpríhodnejšie.

(Odídu.)

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 02.07.2019

­­­­

Diskusia k úryvku
William Shakespeare - Hamlet, kráľovič dánsky
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 684 306
Odozva: 0.05 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­