SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Slohové práce Správy

Správa informuje adresáta o tom, čo sa udialo. Mala by byť aktuálna, jednoznačná, prehľadná, pokiaľ možno úplná a hlavne objektívna. Rozlišujeme správy informačné, rozborové a kontrolné. Prvé menované sa snažia informovať o nejakej udalosti či situácii, rozborové správy majú komplexnejší charakter, bývajú rozsiahlejšie, vysvetľujú a odôvodňujú, správy kontrolné zase prinášajú kritický pohľad na danú udalosť či situáciu. Špecifickú štruktúru majú novinové správy, ktoré sa vyznačujú takzvanou zostupnou perspektívou, kde postupujú od najdôležitejších vecí k tým menej dôležitým, pričom to najpodstatnejšie býva spravidla obsiahnuté hneď v samotnom titulku správy alebo v jej prvej vete. Každá novinová správa by mala obsahovať sedem hlavných bodov: kto, čo, kedy, ako, prečo a zdroj informácií. Kvetnatých slovných spojení a tzv. vypchávkových slov by sa autor správy mal skôr vyvarovať, určite by však nemal vyslovovať svoj osobný názor na vec a už vôbec by nemal nejakým spôsobom ovplyvňovať úsudok čitateľa. U správ je veľmi dôležitý „zákon neutrality“ (autor by nemal mať nejaký bližší, osobný vzťah k popisovaným osobám).

­­­­

Sekcia Správy obsahuje celkom 4 práce.
Malé číslo v zátvorke, uvedené vedľa názvu slohovej práce, znázorňuje aktuálny priemernú známku prijatú od návštevníkov servera Slovenský-jazyk.sk (hodnotené ako v škole). Slohové práce, pri ktorých nie je známka uvedená, neboli doteraz ešte ohodnotené dostatočným počtom ľudí.
Zoznam prác bol naposledy aktualizovaný dňa 24.09.2021 v 18:04.


Zdieľať na Twitteru Zdieľať na Facebooku
Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2022!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.
Server info

Počítadlo: 1 738 050
Odozva: 0 s
Vykonaných SQL dotazov: 2
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.