SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Tolstoj Lev Nikolajevič (*09.09.1828 - †20.11.1910)

­­­­

Prvý kotlík

  • prelozil Jozef Gregor Tajovský
  • celý názov komédie od Ľva Tolstého: Prvý kotlík alebo Ako si čertík krajíček zaslúžil (v češtine Jak si čert krajíc chleba zasloužil)

Dejstvo I.

SEDLIAK (orie, hľadí hore): Hľa, poludnie, čas vypriahať. No, vykroč! Zmoril si sa, môj milý. Obrátim, poslednú brázdu vytiahnem, a potom obedovať. Chvála Bohu, domyslel som sa krajíček chleba vziať. Domov nepôjdem. Zahryznem si u studničky, zdriemnem, a koník si trávičky odšklbne. Potom v mene Božom zase do roboty. Včas zoriem, dá Pán Boh.
ČERTÍK (vybehne ku kríčku): Hľaďže, aký je dobrý! Vše Boha spomína. Počkaj len, i čerta spomenieš. Ukradnem mu krajíček. Zadiví sa, počne hľadať. Žrať sa mu bude chcieť, nazlostí sa, i čerta spomenie. (Berie krajíček, uteká a sadne za kríček nazerať, čo bude robiť sedliak.)
SEDLIAK (odpína pobočky): Sláva Tebe, Hospodine! (Odvádza koňa, pustí ho, ide k halene.) Strašne som vyhladol! Krajíček hodný baba odkrojila, ale iste ho celý zjem. (Došiel k halene.) Niet ho. Iste som ho halenou zakryl. (Dvíha halenu.) Ani tu ho niet. Čože je to? (Trasie halenu.)
ČERTÍK (zpoza kríčka): Hľadaj, hľadaj, tuto je! (Sadne naň.)
SEDLIAK (dvíha kadečo, a ešte trasie halenou): Div a zázrak! Nikoho nebolo, a krajíčka niet. Keby ho vtáci rozzobali, omrvinky by boly. A tu ani mrvy nieto. Nikoho nebolo, a vzal ktosi.
ČERTÍK (zodvihne sa, ukradomky nazerá): Hneď ma spomenie.
SEDLIAK: Už je tak. Však neumrem hladom. Keď vzal, nech má. Nech mu je na zdravie.
ČERTÍK (odpľuje): Ach, ty, prekliaty sedliak! Mal by hrešiť, a on hovorí: na zdravie! Nič s ním nespravíš.
SEDLIAK (ukladá sa spať, žehná sa, zíva a zaspáva).
ČERTÍK (vychodí zpoza kríčka): Teraz mudruj starý! Starý vše hovorí: málo mi ty do pekla sedliakov vodíš. Hľaďže, kupcov, pánov a kadejakých koľko každý deň pribudne, ale sedliakov málo. Akože ho podvedieš? Nepodbyješ sa podeň nijak. Už čože viac - posledný krajíček som ukradol. A on predsa nehreší. Ja už neviem, čo teraz robiť! Pôjdem, zreferujem. (Prepadá sa.)

(Opona.)

Dejstvo II.

Peklo. Na hlavnom mieste sedí najstarší čert. Pisár čertov sedí dolu, za stolom s písacím náčiním. Stráž stojí na stranách. Na pravo - 5 čerteniec rozličných zovňajškov; na ľavo u dvier - vrátny; jeden fičúrsky čertík stojí priamo pred najstarším.

FIČÚRSKY ČERTÍK: Všetkej koristi mojej za tri roky je 220.005 ľudí. Všetkých mám teraz v moci.
NAJSTARŠÍ: Dobre, ďakujem, porúčam sa!
FIČÚRSKY ČERTÍK (odchádza na pravo).
NAJSTARŠÍ (pisárovi): Ustal som. Či ešte veľa roboty zostalo? Od koho všetko dostali sme účet a od koho ešte máme obdržať?
PISÁR (ráta po prstoch a ukazuje dľa účtu na vpravo stojacich čertov. Ako menuje niektorého čertíka, tak ten ukloní sa): Od zemanského diabla došiel účet. Všetkých zabral 836. Od kupeckého je tu 9643. Od sudcovského obdržaný 3423. Od ženského práve teraz došiel, žien 186.315, dievok 17.438. Iba dva zostávajú: fiškálsky a sedliacky. Všetkých 220.005.
NAJSTARŠÍ: No, už teda skončíme teraz. (Vrátnemu.) Púšťaj!
FIŠKÁLSKY ČERTÍK (vchodí, klania sa najstaršiemu).
NAJSTARŠÍ: No, čo? Aké tvoje diela?
FIŠKÁLSKY ČERTÍK (stále sa smeje, mädliac si ruky): Moje diela ako sadza biela. Korisť taká, že od stvorenia sveta takej nepamätám.
NAJSTARŠÍ: A čo, mnoho si ich zabral?
FIŠKÁLSKY ČERTÍK: Nejde o počet. Počtom hoc i neveľa, všetko 1350 ľudí, ale dobrí chlapci. Takí chlapci, že miesto čertov môžu byť. Lepšie trápia ľudí sťa čerti. Novú módu som im zaviedol.
NAJSTARŠÍ: Akúže novú módu?
FIŠKÁLSKY ČERTÍK: Nuž takú: predtým boli fiškáli a sudcovia spolu, a ľudí spoločne klamali. Teraz som ich rozdelil, a kto viac peňazí dá, za toho sa bijú. Ale tak sa bijú, že i kde nič nemožno počať, fiškál si i tam robotu začne. Tí podpaľujú ľudí lepšie, ako čerti.
NAJSTARŠÍ: Presvedčím sa, odíď! (Fiškálsky čertík odchádza vpravo.)
NAJSTARŠÍ (vrátnemu): Vpusť posledného! (Vchodí sedliacky čertík s krajíčkom i klania sa hlboko.)
SEDLIACKY ČERTÍK: Ja to ďalej nevydržím, prelož ma na druhé miesto.
NAJSTARŠÍ: Kam prekladať, čo ty trepeš? Vstaň, hovor rozumne. Dávaj účet, koľko si toho týždňa sedliakov zabral.
SEDLIACKY ČERTÍK (plače): Ani jedného!
NAJSTARŠÍ: Čože? Ani jedného! Prečo ani jedného? Čože si robil? Kde si sa ponevieral?
SEDLIACKY ČERTÍK (fňuká): Neponevieral som sa; veď som skoro nohy zodral, a nemôžem nič vykonať. Tu, hľa, som jednému zpred nosa posledný krajíček ukradol, a ani ten nehrešil, ale vinšoval na zdravie.
NAJSTARŠÍ: Čože?... Čo to trepeš? Utri si nos a hovor múdre, lebo takto nikto ťa nerozumie.
SEDLIACKY ČERTÍK: Nuž, hej, oral sedliak, a ja som vedel, že má len krajíček a viac nič, čo do úst položiť. Ukradol som mu krajíček. Myslel by si, bude kliať, a on čože? Hovorí: kto si vzal, nech mu je na úžitok. Tuto, hľa, je krajíček. Aha ho!
NAJSTARŠÍ: No, a druhí čože?
SEDLIACKY ČERTÍK: Všetci sú takí, ani jedného som nezabral.
NAJSTARŠÍ: Nuž akože sa ty opovážiš s prázdnymi rukami ko mne sa vrátiť? A ešte krajíček akýsi smradľavý donesie; čo sa mi ty chceš posmievať? Nuž či ty v pekle darmo chlieb jesť budeš! Druhí sa starajú, trápia. Tu, hľa, títo (ukazuje na čertíkov), kto 10.000, kto 20.000 a tento 200.000 vystanovil. A ty si s prázdnymi rukami prišiel a ešte akýsi krajíček priniesol! A mne bájky rozprávaš! Túlaš sa, nerobíš. Preto sa ti z rúk tratia. Počkaj, bratku, ja teba naučím.
SEDLIACKY ČERTÍK: Nedaj ma trestať, dovoľ slovo povedať! Tým čertom je dobre, čo sú medzi zemänmi, kupcami, ženami. Tam je chýrna robota: ukáž zemänovi čiapku soboliu a spomni poddanstvo, už je tvoj, veď ho, kam chceš. Tak i kupec. Ukáž mu peniaze a rozpáľ ho závisťou, - už ho máš ako na sľučke, už sa nevytrhne. A so ženami robota tiež ľahká. Parády a maškrty, - a už rob s ňou, čo chceš. Ale so sedliakom sa naťahuj! Keď je od rána do noci v robote, ba i z noci si utrhne, a bez Boha roboty nezačne, tak ako mu pristúpiš? Otec, osvoboď ma od sedliakov, utrápil som sa s nimi! I teba rozhneval.
NAJSTARŠÍ: Cigániš, leňoch. Na druhých nemáš čo ukazovať. Oni preto i kupcov, i zemänov, i ženy zajímajú, lebo vedia, ako ich zaobchodiť, nové fígle vymýšľať. Tu, hľa, fiškálsky celkom nové pokolenie vymyslel. I ty pohni rozumom! Ale on sa chváli, že krajíček ukradol! Je mi to dôvtipu! Nastav im siete, do niektorej len sa pochytajú. Ale ty sa ponevieraš, nedbáš o nich, - nuž nečudo, že sa tvoji sedliaci nedajú. Počínajú neželieť krajíčka. Ak si taký zvyk vezmú a priučia i ženy, tak celkom zneslušnejú. Premýšľaj! Kývaj sa, ako vieš!
SEDLIACKY ČERTÍK: Neviem nič premyslieť. Prelož ma inde. Nemôžem ďalej.
NAJSTARŠÍ (s hnevom): Nemôžeš? Tak azda ja mám ísť za teba do roboty?
SEDLIACKY ČERTÍK: Nemôžem.
NAJSTARŠÍ: Nemôžeš? Dočkajže. Ej! Dávajte sem prúty, vyderte ho! (Stráž chvatne čertíka i vyseká ho.)
SEDLIACKY ČERTÍK: Joj! joj! joj!
NAJSTARŠÍ: Premyslel si?
SEDLIACKY ČERTÍK: Joj, joj! Nemôžem premyslieť.
NAJSTARŠÍ: Pohoďte mu ešte. (Šibú ho.) Premyslel si?
SEDLIACKY ČERTÍK: Premyslel, premyslel!
NAJSTARŠÍ: No, vrav, čo si premyslel?
SEDLIACKY ČERTÍK: Premyslel som taký fígeľ, že všetkých do rúk dostanem. Len mi dovoľ do služby k sedliakovi najať sa, a nežiadaj vec popredku rozpovedať.
NAJSTARŠÍ: No, dobre, len pamätaj, že ak si ty za tri roky krajíček u mňa nezaslúžiš, ja z teba kožu svlečiem.
SEDLIACKY ČERTÍK: O tri roky všetci budú moji.
NAJSTARŠÍ: No, dobre. O tri roky sám prídem pozrieť.

(Opona.)

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 18.02.2021

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník-Anna Kareninová, Anna Kareninová (2)
-Rodinnné šťastie
-Vojna a mier
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Diskusia k úryvku
Lev Nikolajevič Tolstoj - Prvý kotlík
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 640 187
Odozva: 0.03 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­