SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Tajovský Jozef Gregor (*18.10.1874 - †20.05.1940)

­­­­

Blúznivci

  • dráma Blúznivci načiera tematicky do obdobia 1. svetovej vojny; Tajovský sa v nej snaží riešiť spoločenské pomery tohto obdobia
  • hra o tragickom osude notára Messerschmidta otvorene kritizujúceho prázdne vlastenčenie a plané národovectvo; cez túto postavu Tajovský vyslovil mnohé svoje humanistické a demokratické myšlienky

OSOBY

JOZEF MESSERSCHMIDT - notár
JOZEF PODHOĽSKÝ - farár
IGNÁC BIELIK - organista-učiteľ
JÁN SÝPAJ-ŠTUBŇA - kupec
ANDREJ MURGAČ - roľník
MAXO - poštmajster
ANTON DLHÝ - učiteľ
ŽLIEBOK - stolár
BOHÚŇ - richtár
MAJSTRÍK - roľník
MYDLÁR - roľník
BUKOVEC - kováč
BAČKO - krčmár
LESMAJSTER
BENKO - horár
LESNÝ RIADITEĽ
ŠKÔLDOZORCA
OPÁT
SLÚŽNY
INŽINIER
MARÍNA - notárka
BAČKOVÁ - krčmárka
JULKO a JANKO - študenti
BOHUŠ - konzumiar
KOHÚT - podnotár
BUBENÍK
KOSTOLNÍK
ŠEĎO - rubač
BABÁL, KUNA, KALICKÝ a STANČEK - robotníci fabrickí
BORIAK - dozorca
MLADÝ MURGAČ
MLADÝ SÝPAJ
MAŤ DLHÉHO
MAŤ INVALIDA
ZVONÁR
FELDVÉBEL
NEVESTA - PALÚŠKA
ŽUPNÝ ÚČTOVNÍK
II. NOTÁR
PENZISTI, VDOVY, RUBAČI, FURMANI LIPTOVSKÍ, TRI DIEVČATÁ, VOJACI, ŠTYRIA ŽANDÁRI, ŽIACI A ŽIAČKY, DVE MALÉ DETI

Dej odohráva sa r. 1914 - 16 v dedine na liptovsko-zvolenských horách.

OBRAZ I.

(Javisko: ústie hlbokých dvoch dolín. Nad ústím v úzadí brezami, bukmi a jedľami malebne zarastená biela vápencová Skala. Napravo, naľavo strmé, bučinou a jedlinou zarastené stráne. Popri cestách bystré, skalnaté potôčky. Za potôčkom napravo, v popredí, starý veľký buk, prvý pod stráňou. Plošina - tanečné miesto. Po stranách plošiny niekoľko stolov a lavíc, celkom jednoduchých, z nehobľovaných dosák, na kolíkoch. Teda výletné miesto. Dej ohohráva sa koncom mája 1914. Slnko svieti, potom zájde, stmilo by sa, keby mládenci nezapálili a nerozvešali niekoľko pestrých lampiónov. V úzadí má konzumiar voz pod plachtou a stôl. Na stole fľaše, poháriky. Pod bralom dve pahreby: nad jednou stojí kotol, na druhej pečú zbojnícku na dvoch ražňoch; na treťom rezeň slaniny, z ktorého kvapkajú masť na mäso.)

Výstup 1.

Notár, Bielik, Murgač, Sýpaj, Maxo, Dlhý, Bohuš, Kohút, Kuna, Žliebok, Marína, tri dievčatá.

(Okolo kotla točia sa Marína a dievčatá: chystajú mäso, zemiaky atď. na guláš. O zbojnícku pečujú: Dlhý, Kohút a Kuna. Pred vozom rozkladá sa Bohuš. Na zakrytom stole celý chlieb, bryndza v geletke, oštiepky, liter vína a poháriky; na druhom, nezakrytom stole len víno, lebo tam usilovne hrajú preferans Bielik, Maxo a Žliebok. Pri prvom stole sedia notár, Murgač a Sýpaj. Fajčia. Bielik vždy z fajky, iní cigary alebo cigarety. Murgač nefajčí vôbec.)

BIELIK, MAXO, ŽLIEBOK (rozdávanie karát): Raz - Dva - Z ruky! (Atď.)
NOTÁR (ostrých lícnych kostí, chudý, počerný, vyholený, len hrubé čierne fúzy. Hlas strmý, istý, prenikavý, až skoro krik. Jasný pohľad, veselá povaha. Slovo nikdy nehľadá a hovorí určite a smelo): Hrmen bohov! Chlapci, kedy bude tá zbojnícka?
KOHÚT: Ešte desať - pätnásť minút, pán notár.
NOTÁR: Na dievčence sa mi neobzerajte! Marína, pani notárka, dajže pozor na nich!
MARÍNA (počerná, dvadsaťpäťročná krásavica, odetá v ružových šatôčkách s bielou zásterou): Páni sa podobrali, nech dokážu. My za guláš stojíme!
NOTÁR (chlapom pri stole): To čert slýchal: napred bryndzu, oštiepok a - potom mäso. Nuž, ale akože vypiť, keď si nezahryzneš! (Vstane.) Nech sa páči, páni; aj vy, kartári. (Štrngne si, chlipnú všetci.) Pán rechtor, ponúkaj! Zahoď karty! Dbaj o náš konzum!
BIELIK (nízky, úzky, plešivý, len nad ušami venček vlasov, ako františkán. Vyholená tvár, iba dlhé, ovisnuté fúzy. V ruke, v ústach vždy fajka na dlhej čútore, ktorú nepopúšťa; v druhej ruke palička. Nechodí, ale cupká, opierajúc sa zľahka o paličku, viacej zo zvyku, ako od reumy. Nahne sa): Dočkáme farára.
MAXO (vyholený na Franc-Jozefa, tučný, bruchatý, vždy v úradnej čiapke na hlave): Aj lesmajster sa sľúbil.
NOTÁR (Maxovi): Ten poľuje a (Bielikovi) tvoj farár nepríde.
BIELIK: Príde!
NOTÁR: To by bol div divúci! Vieš, že nedrží s nami. Vždy sa bojí, že sa zopijeme a potárame anekdoty o ženách alebo sa zrazíme pre politiku.
BIELIK: A tvoj štipľavý jazyk!
NOTÁR: Len kto zaslúži. "Starého" sa netýkam. Je príliš "svätý" kňaz a učenec, a taký bude i dnes a zostane doma.
MURGAČ (v bielej halienke, čižmách, zdravý starec, úplne vyholený, len biele, dlhé vlasy slovenské): Kňazovi sa tak svedčí: fary sa držať; nepríde do pokušenia.
NOTÁR: Pokušeniu odolať je ťažšie, ako mu vyhnúť. Bezmála tiež desať rokov je tu, a ešte v krčme nebol; v pivnici má kapustnicu - nie víno. (Smiech.)
MAXO: Ja viem... (Tajomne.) Starý pán preto bočí od nás, že nie je ani vládny, ani opozičný, ale v duchu (dôrazne) krajne národnostný človek.
NOTÁR: Povedz priamo: "Muska - pansláv!"
MURGAČ (Maxovi): To som i ja...
SÝPAJ (silný, vysoký starec, trochu prešedivelá hlava, nabok začesané vlasy. Fúzy, dlhá ruská brada. Svieži ako Murgač. V čižmách a vôbec odetý ako ruský kupec v rubáške. Trochu nahluchlý, chytá sa za ucho, keď chce lepšie dočuť. Hovorí vždy hlasne, smelo): ... a tu sme!
MAXO: Mne sa, páni, nepredstavujte! Ja len, že ja, uhorsko-kráľovský poštmajster, viem, že nie sú to všetko kázne, sväté knihy a pátričky čo mu dochodia z Martina, Trnavy i (dôrazne) z českej Prahy.
NOTÁR: Čo ty vieš, či aj ja neodberám na jeho meno?
MAXO: Na svoje maďarský "Világ", a na farárovo aspoň "Raráška". Z čohože by si bol taký vtipný?
NOTÁR: Pľuha si ty, Maxo! Čo by som ja mal - ty špehuješ.
MAXO: Úradný rozkaz...
NOTÁR: Ty však nechaj vtáča spievať, ako mu zobák narástol.
MURGAČ: Čo slobodno v krajine a monarchii tlačiť, to nezabránite v Úvaloch čítať, i keď je to z Martina alebo čo aj z Prahy.
SÝPAJ: Tak, tak, bratku! I čo pustia z Ruska, i to! Ja ruskú "Nivu" rád čítam, a za deväť rubľov mám za batoh kníh do roka.
MAXO: No, no... Kým zvrchu nič, ja nič...
ŽLIEBOK (nízky, fúzatý, obočie ako štetky): Ja čítam...
MAXO (preruší ho): Nemám slova proti pánu majstrovi. (Ukloní sa mu.)
NOTÁR: Ba robíš sa "vichtig", že niečo vieš!
BIELIK: Čušte už! Sme spoločnosť priateľov, či politikov? Ja vás nechám, lebo prídem do oštary.
NOTÁR: Pravdu máš, rechtor!
BIELIK: Nepolitizovať! To som sľúbil aj farárovi, keď som ho pozýval dnes medzi nás.
NOTÁR: Keď neprišiel, nepríde. Bude opatrovať svoje črpáky, čepce...
MAXO (do reči): Aby tak bryndzou nepáchli. Ba či už má bačovské krpce? Spýtame sa ho.
BIELIK: Urazí sa!
NOTÁR: Ale toho kamenia, črepov, džbánkov má - cestu by som napravil. Lenže to už aj tuto: páni Murgač a Sýpaj majú v tom zásluhu.
MURGAČ: Keď stačíme, vďačne ideme pomôcť kopkať na Žiarik a počúvať ho. A čítali by ste, čo v Muzeálnom sborníku píše...
MAXO: Martinskom!
MURGAČ: V tom! Čože! Aj to vám už oči kole?
NOTÁR: Zišla by sa nám jeho pomoc a vzdelanosť. Lenže, ani do konzumu, ani do obce nechce a nejde.
MURGAČ: Ale si krásne pečuje o chrám boží. Máme ho ozdobený ako málokde.
MAXO: Sa vám nabielil hlavy v kázňach, kým vyprešoval...
MURGAČ: Dobre má! Nemusia ľudia všetko prežrať.
NOTÁR: To už zase - pozor, pán Murgač, lebo konzum z čohože bude žiť a dávať podielovô, ak neprežerieme? (Smiech.)
BIELIK: A mne dohovára, že zlý príklad, keď v zime pod kázňou zmiznem od organu na pohár čaju a prsty zohriať. (Smiech.)
ŽLIEBOK: Ej, aj mne je už vše tvrdo konca dočkať. Ako hrču hobľovať.
SÝPAJ: A mne je to za amen. Ruské, pravoslávne služby božie, páni, to je doba! Hospodine bože! Keď som v Rusku kupčil...
BIELIK (vzdychne): A takých, na nás vyprobovaných kázní, má už tri tlačené knihy, pane!
NOTÁR: Pst! Dosť klebiet. (Zvrtne.) Ako sa ty máš, Náco? (Objíme ho.)
BIELIK (vtipne): Zle! A tým horšie, čím sú ľudia múdrejší.
NOTÁR: A to že už ako?
BIELIK: Naučil som ich čítať, písať, spravia si sami - rechtorovi nič nedonesú. (Smiech.)
NOTÁR: A teraz, keď budete dvaja učiť...
BIELIK: Budeme labu lízať, nie maslo. (Smiech.)
NOTÁR: Á! Slávna obec...

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 14.06.2019

­­­­

Diskusia k úryvku
Jozef Gregor Tajovský - Blúznivci
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 307 961
Odozva: 0.05 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­