SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Andersen Hans Christian (*02.04.1805 - †04.08.1875)

­­­­

O najkrajšej ruži sveta (Pohádky a poviedky)

Žila raz mocná kráľovná, ktorá mala v záhrade svojej najkrajšie kvety všetkých možných končín sveta, ale najviac milovala ruže, a preto mala najrozmanitejšie druhy ruží, počínajúc planými a len prosto voniacimi, až po najkrajšie ruže cudzokrajné. Ruže zarastaly steny zámocké, okružovaly stĺpy a oblúky okenné, šírily sa chodbami a vinuly sa po stenách všetkých siení; všetky závodily vôňou, tvarom i barvou.
Avšak zámok bol pohrúžený v smútok a žiaľ. Kráľovná ležala na smrteľnej posteli a lekári predpovedali, že zomre.
"A predsa by bolo možné ju zachrániť!" riekol najmúdrejší z nich. "Prineste jej najkrajšiu ružu sveta, tú, ktorá je obrazom najväčšej, najčistejšej lásky; keď jej oko ju uvidí skôr než zapadne, potom nezomre."
A mladí, starí, z široka i ďaleka prichádzali s ružami najkrajšími, ktoré kedy rástly v záhradách, ale hľadaná ruža nebola medzi nimi. Mala byť prinesená zo záhrady lásky, ale ktorá jej ruža bola výrazom a obrazom najväčšej, najčistejšej lásky?
Básnici ospevovali najkrajšiu ružu sveta, každý vzýval tu svoju.
A po celom kraji boli vysielaní poslovia ku všetkým srdciam, láskou bušiacim, k ľuďom všetkých stavov a každého veku.
"Tú ružu ešte nikto neoznačil!" riekol mudrc. "Nikto dosiaľ nepoukázal na miesto, ktoré dalo vypučať jej skvostnej kráse. Nie sú to ruže s hrobu Romeovho a Juliinho, ačkoľvek i tieto ruže budú večne voňať v povestiach a piesňach, nie sú to ruže pučiace z krvi, prúdiace z pŕs hrdinových, keď umiera za vlasť, ačkoľvek nie je smrť sladkejšia a niet ruže, ktorá by bola červenejšia, než táto krv. A ruža tá nie je ani zázračný kvet, ktorého pestovaniu muž po veky obetuje v bezosných nociach celý svoj život, nie je ňou magická ruža vedy."
"Viem, kde kvitne," vravela blažená matka, pristupujúca s dieťaťom k posteli kráľovninej. "Viem, kde je najkrajšia ruža sveta, ktorá je výrazom a obrazom najväčšej a najčistejšej lásky. Kvitne na červených líčkach môjho sladkého dieťaťa, keď posilnené spánkom otvára očká a celou svojou láskou sa na mňa usmeje."
"Krásna je tá ruža, ale sú ešte krajšie!" riekol mudrc.
"Áno, o mnoho krajšie," povedala iná žena. "Videla som ich, vznešenejšie, svätejšie ruže nikde nekvitnú; sú tak bledé. ako lístky čajovníka. Videla som ich na tvári kráľovninej; odložila svoju kráľovskú korunu a v dlhej trúchlivej noci sama chovala svoje choré dieťa, plakala preň, bozkala ho a modlila sa zaň, ako len matka v úzkosti sa vie modliť."
"Svätá a zázračná je moc bielej ruže smútočnej, avšak tá tu neprináša spásy."
"Nie, ružu najkrajšiu videl som pred oltárom Pána!" riekol pobožný starý biskup. "Žiarila tvárou anjelskou. Mladé dievčatá pristupovaly k stolu Pána, obnoviť záväzok svätého krstu a na sviežich tvárach rdely sa bledé ruže. Bolo medzi nimi mladé dievča; pozeralo k Bohu s celou čistotou a láskou celej duše svojej. Bol to výraz lásky najväčšej a najčistejšej."
"Boh jej požehnaj!" riekol mudrc, "ale nikto z vás dosiaľ neoznačil najkrajšiu ružu sveta."
Zrazu prišlo do kráľovninej spálne dieťa, syn kráľovnej; slzy stály mu v očiach a na lícach, niesol veľkú, otvorenú knihu, viazanú v aksamite a pobitú strieborným kovaním.
"Mamička!" riekol synček, "počuj, čo som čítal." A dieťa sa posadilo vedľa matky na posteľ a predčitalo z knihy o Ňom, ktorý sám sa obetoval spáse ľudstva i pokoleniam, dosiaľ nenarodeným. Väčšej lásky byť nemôže.
I zaiskril sa rumenec na líci kráľovninej, oči jej sa otvorily a vyjasnily, lebo videla, že z listov knihy najkrajšia ruža sveta vykvitá, obraz ruže vypučanej v krvi Kristovej na dreve kríža.
"Vidím ju!" povedala. "Nezomre, kto túto ružu videl, najkrajšiu na svete."

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 12.01.2023

­­­­

Diskusia k úryvku
Hans Christian Andersen - O najkrajšej ruži sveta (Pohádky a poviedky)
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 640 162
Odozva: 0.02 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­