SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­­­­
Hodnotenie pojmu slovnicek-pojmov

Aktuálna známka: 3.25
Hodnotené: 4x Prosím, ohodnoť pojem

Diskusia = rozprava, rozhovor, debata, rokovanie, výmena a obhajoba názorov

Účastníci diskusie vyjadrujú svoje názory na určité problémy, hodnotia navrhované riešenia a delia sa o svoje stanoviská k nim. Diskusia často naväzuje na referát, výklad alebo je zahájená úvodným slovom. Predseda diskusie ju zahajuje, naznačuje problémy a udeľuje slovo diskutujúcim, usmerňuje priebeh diskusie a na záver ju zhrnie.

diskusii sa vyhýbame nespisovným, zvlášť hrubým výrazom. Vyjadrujeme sa vecne, stručne a jasne.

Panelová diskusia

Ide o diskusiu dvoch a viacerých odborníkov/špe­cialistov, ktorí pred poslucháčmi riešia danú tému, ku ktorej postupne vyjadrujú svoje názory a stanoviská. Spravidla sa do ich diskusie môžu následne pripojiť aj samotní poslucháči.

Panelová diskusia môže prebiehať napríklad na pódiu alebo pred televíznymi divákmi…

Skupinová diskusia

Účastníci skupinovej diskusie sú rozdelení do niekoľkých podskupín, v ktorých medzi sebou debatujú na zvolenú tému. Členovia podskupín obvykle delegujú svojho hovorcu, ktorý na konci diskusie prednesie ich kolektívny názor na danú problematiku – ich konečné stanovisko.

Cieľom skupinovej diskusie je nájsť všeobecný konsenzus či spoločný postoj celej skupiny. Odporúča sa preto pre ďalšiu analýzu zapisovať jednotlivé stanoviská podskupín.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Zdroj: janula, 03. 09. 2019

­­­­

Vysvetlenie pojmu Diskusia (panelová a skupinová diskusia) v češtine?

Vysvetlenie tohto hesla v českom jazyku nájdete na adrese:

­­­­

Diskusia k pojmu
Diskusia
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 526 160
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 3
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)