SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Platón (*427 p.n.l. - †347 p.n.l.)

­­­­

Euthyfrón

V dialógu Euthyfrón sa Sokrates zamýšľa nad podstatou zbožnosti. Zbožnosť nepredstavuje výlučne citový vzťah človeka k božstvu, ale má omnoho širší význam: správanie sa človeka v spoločnosti, rodine aj obci vyplývajúcej z jeho lojality voči božskému poriadku. Tento etický princíp má podobu absolútnej a nezávislej idey.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

In Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón vydalo vydavateľstvo Oikoymenh v Prahe v roku 2005 (5. opravené vydanie). Z gréckych originálov preložil František Novotný. Celkový počet strán: 111. ISBN: 80-7298-140-4.

STRUČNÝ OBSAH:

Dialóg sa odohrává vo chvíli, keď Sokrates čaká na svoj súd. Pri tomto čakaní sastretáva s Euthyfrónom, ktorý ide žalovať svojho otca za smrť jedného z otrokov. Sokrates s ním začína rozhovor o zbožnosti, pretože práve zbožnosťou obhajuje Euthyfrón svoj úmysel podať žalobu na vlastného otca.

V priebehu dialógu postupne dôjde k tvrdeniu, že zbožnosť je súčasťou spravodlivosti - všetko, čo je zbožné, je spravodlivé, ale všetko spravodlivé nemusí byť nutne zbožné. Pri rozhovore o bohoch Sokrates kritizuje i predstavu, že bohovia sú skutočne takí, ako vo svojich eposoch popisuje Homér - že medzi sebou vedú vojny, sú žiarliví, podvádzajú sa, chystajú na seba intrigy atď.

V závere dialógu je nasledujúca úvaha: Zbožné je slúžiť bohom, ale služba vždy smeruje k nejakému dielu - služba lodiarovi slúži na postavenie lodí a podobne. K čomu teda smeruje služba bohom?
Euthyfrón v tejto chvíli odbieha k inej úvahe a dialóg sa po chvíli končí, takže definícia pojmu, o ktorom sa v dialógu diskutuje, zostáva nevyslovená (čo je pre sokratovské dialógy pomerne typické - predmetom dialógu je vždy hľadanie definície nejakého pojmu; tu ide o zbožnosť, v dialógu Laches o statočnosť, v Ústave o spravodlivosť atď.; definícia ale väčšinou zostáva nevyslovená a Platón ju ponecháva na intuícii čitateľa). Z predchádzajúcich úvah by sme ale mohli doplniť definíciu asi takto:

Zbožnosť je jednať v súlade s vôľou bohov, to znamená v súlade so zákonmi prírody.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Zdroj: Jiřka, 01.12.2020

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník - nenájdený žiadny ďalší obsah z autorovej tvorby
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Výpisok Euthyfrón v češtine?

Českú verziu tohto výpisku nájdete na adrese:

­­­­

Diskusia k výpisku
Platón - Euthyfrón
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 941 359
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)