SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Vlček Jaroslav (*22.01.1860 - †21.01.1930)

­­­­

Dejiny literatúry slovenskej

  • 1890
  • Dejiny literatúry slovenskej znamenajú pre Jaroslava Vlčka víťazné dovŕšenie jednej etapy, prekonanie mučivého rozporu medzi umením a vedou. V tomto vedeckom diele sa podivuhodne podaril smelý pokus o dosiahnutie dvojakého cieľa - realizácia postulátov vedeckých i umeleckých. V jedinej autorovej osobnosti sa spojil objektívny bádateľ a prísny kritik so zanieteným interpretom a znamenitým štylistom. Ivan Kusý charakterizuje Dejiny literatúry slovenskej "jednak ako svojbytné umelecké dielo - esej, jednak ako základné literárnohistorické dielo."

Vstup

Medzi Tatrou a Dunajom, od Jablunkovského priesmyku k Novým Zámkom a od Bratislavy po Šarišský Potok, v pätnástich pôvodných stoliciach rozkladá sa jeden z najmenších slovanských kmeňov, Slováci, počitujúci do dvoch miliónov duší. Osady jeho rozosiate sú hlboko po Dolnej zemi i za Dunajom.

Slováci predstavujú národopisný stred Slovanstva a jazyk ich je v malom obraz všetkých slovanských jazykov. Rozsýpajúc sa vo veľa rôznorečí, kupí sa zase v tri celky: v dialekt západný alebo československý v stoliciach Nitrianskej, Bratislavskej a dolnej Trenčianskej; severovýchodný alebo poľsko-slovenský v Šarišskej, Spišskej, Abaujskej, Zemplínskej i Gemerskej (v tej pomiešaný so živlami rusínskymi), a stredný alebo čistoslovenský v Turci, Liptove, dolnej Orave, hornom Trenčíne, Zvolene, Tekove, Honte a Novohrade.

Vlastná literatúra slovenská trvá málo vyše sto rokov. Čo ostalo z pohanských čias, je slabý tieň; duševnú snahu prvých storočí kresťanských kryje latina, a husitstvo i protestantizmus od veku pätnásteho do osemnásteho literárne plody slovenské spája formálne so slovesnosťou českou. Až koncom osemnásteho storočia Bernolák a v polovici veku devätnásteho Štúr, Hodža a Hurban dávajú vznik a základ samostatnej literatúre slovenskej.

Hlava prvá

Šľaky doby pohanskej a panstvo latiny

I. Spievanky a piesne obradné. Domorodá krajinská ústava. Latina

Slováci dávno pred deviatym storočím žili životom duševným. Ale ani mýtický názor slovenský v starej svojej rýdzosti a úplnosti, ani veľké momenty kultúrnohistorické z neskorších čias, keď pohanstvo počalo sa boriť s kresťanstvom a to opäť dvojilo sa v obrade západnom a východnom, keď ríša Veľkomoravská kvitla i zanikla, keď český a poľský Boleslav i uhorský sv. Štefan pacifikovali slovenské územie, nezanechaly stôp v literatúre našej.

Okrem niekoľkých holých mien, ako Parom, Vesna, Morena, Vianoce, Hromnice, Turíce, a niekoľkých bezmenných božstiev nižších, pôvodné slovenské bájeslovie nikde sa nezachovalo: naša literatúra rozprávková, čo ako pekná a bohatá, dnes už nie je zrkadlom slovenských mýtov; terajší jej ráz je obecnoslovanský, ba všeeuropský. Čo dýcha neklamným dychom pohanských storočí, je jediná pieseň "Morena, Morena, za kohos' umrela"; niektoré iné, s ňou často rovnako cenené ("Hoja Ďunďa, hoja", "Jano, Jano Vajano"), v dnešnom znení sotva. Že pohanské národné slávnosti, zvyky, obyčaje, premeny roku a výjavy prírodné i citový svet srdca ľudského neostaly bez piesní, možno predpokladať s istotou. Pohanský Slovák nespieval menej než Slovák veku nášho. Ale jediný písma znalý literát prvých storočí kresťanských, kňaz a mních, odvracal sa od týchto plodov; nezachovaly sa.

A práve tak mená Cyril a Metod, Rastislav a Svätopluk, Velehrad a Nitra odznely bez ozveny, bez bohatierskej povesti a spevu. Iba epická pieseň "Stála bitka, stála za Štefana kráľa" a elegická "Nitra, milá Nitra" žijú v ústach národa; ale to sú plody mladšieho dáta.

Čo v literatúre ostalo bez stopy, nahradil život. Staré národné ustanovizne krajinské, zriadenie župné, mená najvyšších hodnostárov (nádvorníkov, tovarníkov, županov) sv. Štefan preniesol do novej Uhorskej ríše, ktorú zakladal, a storočia zachovávaly temer až podnes ten starý kultúrny základ slovenský. A v údelnom kniežatstve Nitrianskom, ktorým vládli vladári z rodu kráľovského, i slovenská politická individualita tristo rokov nachodila jasný výraz. Ale s Matúšom Čákom Trenčianskym, zvaným "dominus Vagi et Tatrae", padá na počiatku štrnásteho veku i tento pomník samobytnosti slovenskej, "Mátyáš földje" splýva v tesný politický sväzok s kráľovstvom Uhorským, a národný náš život tratí sa v obecnom diplomatickom jazyku latinskom, orgáne cirkvi i štátu, literatúry i spoločnosti, ktorý kryl svorne driemajúce reči ľudové.

II. Prvá kolonizácia husitská v pätnástom storočí

Nové osvieženie slovenského života duševného prišlo z Čiech. Povestná univerzita Karlom I. v Prahe založená priťahovala i veľa vedychtivých Slovákov, a jednému z takýchto pútnikov ďakujeme akiste za glosované spevy cirkevné, spísané nárečím holičským, ktoré s názvom "Sequentionarius seu Prosarum expositio" sa prechovávajú v knižnici kapituly pražskej. Ani nábožensko-národný ruch český, z univerzity tej vyšlý a živený, ktorý po upálení Jána Husa roku 1415 silno sa vyrazil v pamätných bojoch husitských, uhorské vladárenie českého kráľa Žigmunda, vpády husitských vojsk do Horných Uhier, a menovite pôsobenie Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý v polovici pätnásteho storočia zabral všetky slovenské župy a osadil ich husitmi českomoravského pôvodu, neostaly bez šľakov v živote slovenskom. Husiti, oni doniesli k nám nielen huk surového boja, ale i novú vieru, nový náboženský obrad a spev v jazyku národnom, novú obcovaciu reč a, čo najväčšmi zavážilo, novú, hoc i výlučne cirkevnú literatúru. Ešte i tuho osihotené kolónie nemecké sklonily sa pred mocným novým živlom - ako by si on nebol podmanil mäkkú prírodu slovenskú? Čeština udomácnila sa medzi Slovákmi ako ich reč literárna. U nich prežila vek slávy a rozvitia svojho v pätnástom a šestnástom storočí, i vek poníženia a úpadku v dvoch storočiach nasledujúcich. Tristo rokov od prvej husitskej kolonizácie trvá na Slovensku výlučne panstvo češtiny.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 21.05.2019

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník - nenájdený žiadny ďalší obsah z autorovej tvorby
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Diskusia k úryvku
Jaroslav Vlček - Dejiny literatúry slovenskej
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 4 640 000
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)

Upozornenie

 

Milý návštevník servera Slovenský-jazyk.sk,

ospravedlňujeme sa, že Ti musíme zobrazovať toto hlúpe vyskakovacie okno, ale zistili sme, že je vo Tvojom internetovom prehliadači aktívny blokátor reklám, vďaka ktorým môžu dnes tieto stránky bezplatne fungovať.

Ak nechceš byť týmto oknom neustále rušený, prosíme Ťa, aby si si blokovanie reklám vypol či si aspoň pridal výnimku pre náš web.

Jedine peniaze z reklamy nám pomáhajú tieto stránky udržiavať v prevádzke a neustále je obsahovo aj rozvíjať.

Ďakujeme Ti mnohokrát za pochopenie.

tím Slovenský-jazyk.sk

 

Toto oznámenie zavrieš klávesom Esc alebo kliknutím na krížik v pravom hornom rohu.
Po zatvorení okna nedôjde k žiadnemu obmedzeniu funkčnosti servera Slovenský-jazyk.sk, avšak každé ďalšie načítanie stránky môže byť sprevádzané otvorením tohto upozornenia, ak nedôjde k odstráneniu či úprave blokovanie reklamných plôch.

­