SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Súťaž O vecné a finančné ceny

­­­­

Základné informácie o súťaži

Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.

Ako sa zapojiť do súťaže?
Nie je nič jednoduchšie! Stačí do študentského undergroundu vložiť buď nejaký vlastnoručne vypracovaný obsah diela, životopis spisovateľa alebo slohovú prácu a uviesť pri vkladaní svoje meno/nick a kontaktný e-mail (bez týchto údajov vás nebudeme môcť kontaktovať v prípade vašej výhry) - podmienkou tu potom je schválenie vášho príspevku našou redakciou.

Čo môžete vyhrať?
Aktuálne, platná štruktúra odmien je zobrazená nižšie.

Pravidlá súťaže
Súťaž sa riadi týmito pravidlami.

Priebežné poradie súťaže
Aktuálne poradie práve prebiehajúcej súťaže nájdete tu.

­­­­

Štruktúra odmien

PRIPRAVUJEME!

­­­­

Pravidlá súťaže

 1. Účasť v súťaži
  Súťaže sa môže zúčastniť ktorákoľvek osoba žijúca na území Slovenskej republiky.
 2. Vymedzenie súťažných príspevkov
  Do súťaže nebudú započítavané vložené príspevky do sekcie čítanka a slovníček pojmov. Súťaž sa vzťahuje len na sekcie čitateľský denník, životopisy a slohové práce.
 3. Opakovaná výhra
  Po dobu trvania súťaže sa jeden (rozumej ten istý) súťažiaci môže stať výhercom aj viackrát!
 4. Priebeh a prerušenie súťaže
  Výherca sa určuje pravidelne každý mesiac k jeho poslednému dňu, a to až do skončenia súťaže. Súťaž je prerušená iba v čase školských letných prázdnin (mesiace júl a august).
 5. Bodovanie príspevkov
  Každý príspevok je ohodnotený jedným, alebo jedným a pol bodom. Jeden a pol bodu dostane každý schválený príspevok, ktorý bol vložený na náš server do 10. dňa mesiaca vrátane, po desiatom dni až do konca mesiaca sú príspevky ohodnotené bodom jedným.
  Najväčšiu prioritu majú body získané za vloženie životopisu (pozri 6. bod pravidiel).
  Súťažiaci môže tiež dostať od šéfredaktora extra body navyše (napr. ak bude príspevok veľmi kvalitný apod.), alebo naopak mínusové body (napr. krátky či menej kvalitný/prínosný príspevok apod.). Extra +/- body sú úplne v réžii šéfredaktora a jeho subjektívneho úsudku.
 6. Vyhodnotenie súťaže
  Výhercom v danom mesiaci sa stane ten súťažiaci, ktorý dosiahne najvyššie všeobecné bodové ohodnotenie svojich príspevkov, ktoré boli nami schválené. V prípade bodovej rovnosti príde na rad ďalšie kritérium, a to väčší počet vložených životopisov z celkového počtu vložených príspevkov. A keby ani to nepomohlo, rozhodoval by o výhercovi jeden z nasledujúcich faktorov (rozhodnutie je na šéfredaktorovi): kvalita príspevkov s prihliadnutím na extra +/- body, väčší počet pozretí všetkých príspevkov dohromady, periodickosť vkladania príspevkov alebo lós.
 7. Doručenie výhier
  Cenu zašle server Slovenský-jazyk.sk alebo sponzor súťaže na svoje náklady a výherca ju dostane do svojej poštovej schránky počas nasledujúceho mesiaca.
  Peňažné výhry sú zasielané na bežný účet vedený v SR.
 8. Aktuálne poradie súťaže
  Priebežné poradie súťaže v aktuálnom mesiaci môžete sledovať na každej stránke servera Slovenský-jazyk.sk v súťažnom boxe umiestnenom v ľavom stĺpčeku (prvých 5 miest), alebo v sekcii Súťaž (kompletné poradie, ktoré je aktualizované spravidla každé 4 hodiny).
 9. Záväzné podmienky
  Všetky súťažné príspevky musia spĺňať Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov na server Slovenský-jazyk.sk.
 10. Vymáhateľnosť cien
  Ceny nie sú právne vymáhateľné.

 ­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

 1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
  Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 941 274
Odozva: 0 s
Vykonaných SQL dotazov: 1
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.