SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

Na predchádzajúcej stránke ste si vybrali možnosť prispieť svojim vlastným príspevkom do sekcie slohových prác. Vami vypracovaná práca by mala mať aspoň 150 slov a výstižný, ale nie prehnane dlhý názov. Ak by ste chceli do systému vložiť viac slohovek, musíte ich vkladať postupne, tj. jednu po druhej!
Na serveri Slovenský-jazyk.sk v sekcii slohových prác nepublikujeme básne ani piesne, preto ich prosím nevkladajte, nebudú schválené.

­­­­

Vkladací formulár

Pridanie novej práce do sekcie slohových prác je otázkou niekoľkých sekúnd. Postupujte podľa nasledujúcich bodov:

 1. Najprv vyberte slohový útvar, ktorému zodpovedá vaša práca. Ak v ponúkanom zozname nenájdete vami použitý slohový postup, kliknite na "Nový útvar" a pridajte ho.

  Slohový útvar: Pridať nový slohový útvar?

 2. Teraz vyplňte políčko pre názov práce. Názov píšte s diakritikou, snažte sa dodržiavať veľké a malé písmená.

  Názov práce:

 3. Nasleduje najdôležitejšia časť vkladacieho formulára. Do väčšieho okna vpíšte (alebo skopírujte*) text vami vypracované slohové práce. Píšte prosím s diakritikou, dodržujte veľké písmená na začiatku viet atď. Práca môže obsahovať i (X)HTML tagy.

  Text práce:

  * Ak potrebujete preniesť text z inej aplikácie (napr. MS Word), môžete použiť klávesové skratky: Ctrl+C = skopírovanie označeného textu, a Ctrl+V = vloženie skopírovaného textu na určené miesto.

 4. Ak si prajete, aby sa u vami vkladanej práce objavovalo vaše meno alebo prezývka**, vyplňte nasledujúce okienko.

  Vaše meno/prezývka:

 5. Ak ste vyplnili predchádzajúce pole, máte teraz možnosť uviesť aj váš kontaktný e-mail**.

  Váš e-mail:

  ** Len podpísané a neanonymné príspevky budú zaradené do súťaže, ktorú na Slovenský-jazyk.sk pravidelne organizujeme v mesačných cykloch, a to o vecné alebo finančné ceny.

 6. Záväzné podmienky:

  Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov na server Slovenský-jazyk.sk platné od 1. januára 2019

  1. Odoslaním príspevku (referátu) jeho vkladateľ/ka prehlasuje, že neporušil/a autorské práva tretích osôb (tj. vkladá svoj vlastný originálny príspevok; svoje duševné vlastníctvo) a zároveň dobrovoľne a bezodplatne udeľuje výhradne prevádzkovateľovi Slovenský-jazyk.sk právo umiestniť zaslaný príspevok na ním prevádzkovanom serveri, a to za predpokladu, že nebude administrátorom zmazaný ako nevyhovujúci.

   Výnimku tu tvoria vkladané úryvky z vybraných kníh do sekcie čítanka. Tu sa vkladateľ/ka zaväzuje vložiť iba vhodne skrátenú citáciu z diela; nie je prípustné vkladať kompletné elektronické kópie diel u autorov, ktorí stále žijú alebo od ktorých úmrtia neuplynulo ešte 70 rokov (autorský zákon).

  2. Vkladateľ/ka takisto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie príspevku aj na iných miestach než len na serveri Slovenský-jazyk.sk, ale iba a výhradne pre reklamné a propagačné účely tohto servera a pridruženého študentského portálu Český-jazyk.cz.

  3. Server Slovenský-jazyk.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za zneužitie autorských práv v súvislosti so zaslaným príspevkom. Záväzky spojené s autorskými právami na seba preberá osoba, ktorá príspevok zašle alebo vloží cez webový formulár. Porušenie tohto bodu vedie k okamžitému výmazu príspevku z databázy servera Slovenský-jazyk.sk.

  4. Server Slovenský-jazyk.sk si ďalej vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek príspevok zo svojej databázy bez udania dôvodu alebo čiastočne pozmeniť jeho obsah, a to najmä v prípadoch, keď príspevok obsahuje faktické nedostatky, zjavné gramatické či interpunkčné chyby alebo ďalšie nezrovnalosti (najmä štylistické). Pozmenený môže byť aj názov príspevku, ak nezodpovedá plne svojmu obsahu.

  5. Raz vložené a publikované príspevky nie je možné z databázy odstrániť, ich uloženie na serveri prevádzkovateľa je trvalé.

  6. Len podpísané príspevky s uvedenou funkčnou e-mailovou adresou môžu byť zaradené do súťaže o vecné alebo finančné ceny. Súťaž sa vzťahuje len na sekcie čitateľský denník, životopisy a slohové práce.
   Ďalšie dojednania ohľadom súťažě sa riadia jej pravidlami.

  7. Publikovanie, preberanie alebo ďalšie verejné šírenie raz vložených, opravených, naformátovaných a následne publikovaných príspevkov a ich častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa striktne zakázané! Použitie takýchto príspevkov je možné iba na osobné účely.

  ‹ súhlasím s vyššie uvedenými Záväznými podmienkami

 7. Na záver správne opíšte kontrolný kód...

  Overovací kód

  Kód: (iný kód ↑)

 8. ...a odošlite vašu prácu na schválenie kliknutím na nasledujúce tlačidlo. Ďakujeme.­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

 1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
  Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 526 334
Odozva: 0 s
Vykonaných SQL dotazov: 1
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.