SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.



Menu

­

Slančíková-Timrava Božena (*02.10.1867 - †27.11.1951)

­­­­

Ťapákovci (2)

Ťapákovci je poviedka napísaná Boženou Slančíkovou-Timravou v roku 1914. Je to satiristické dielo opisujúce medziľudské vzťahy v rodine Ťapákovcov, zaostalosť ľudí a ich neschopnosť zmeniť spôsob doterajšieho života. V tomto diele kritizuje obmedzenosť a neschopnosť ľudí žijúcich v starých zošliapaných koľajach. Hlavný konflikt diela Ťapákovci predstavuje snaha zmeniť staré zlé názory a spôsob žitia za nové pokrokovejšie.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vyšlo vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov (VSSS) v roku 1998, 1. vydání originálu: 1914. Počet strán: 154, jazyk vydania slovenský. ISBN: 80-88735-74-2

LITERÁRNY DRUH:

epika

LITERÁRNY ŽÁNER:

spoločenská novela

TÉMA:

zaspatý a nezdravý život rodiny Ťapákovcov

LITERÁRNY ČASOPRIESTOR:

Dej novely sa odohráva v priebehu jedného roka, začína sa na jar. Kategóriu priestoru vymedzuje v najširšom slova zmysle dedina. V užšom slova zmysle sa dej odohráva v dome rodiny Ťapákovcov, u nich na dvore a v škole, do ktorej Iľa odišla. Najväčšia časť príbehu sa uskutočňuje v ich vlhkej, tesnej, nevetranej miestnosti.

HLAVNÉ POSTAVY:

Paľo - Ilin manžel, nezaprie v sebe Ťapáka. Jeho najvýraznejšou charakterovou črtou je ľahostajnosť. Kým niečo urobí, dlho sa odhodláva, nie preto, žeby sa bál, ale preto, že na problém buď zabudne, alebo sa ním nezaoberá. Necháva život plynúť okolo seba a je radšej, keď povinnosti plnia za neho druhí. Rád vtipkuje a neraz podpichol aj svoju ženu, a to v situáciách, kedy by sa jej mal pred ostatnými zastať. Súčasťou jeho charakteru je však i tvrdohlavosť- keď Iľa trucovala, nebol ochotný ustúpiť a ísť po ňu.

Miša v príbehu autorka zachytáva vždy mlčiaceho (až do momentu hádky s Ančou). Nie však z toho dôvodu lenivosti i otvoriť ústa, ako je to u ostatných Ťapákov, Mišo má zlomené srdce. Svoju zlosť si bezohľadne vylial na Anči, no jeho myseľ je zastretá psychickou bolesťou.

Anča je mrzáčka, ktorej telo v desiatich rokoch zničila lámka a odvtedy sa nevystrela. Vystupuje ako prudká, hašterivá, večne nespokojná stará dievka, no v jej vnútri sa skrýva citlivá duša zraniteľná ako duša dieťaťa, plná zúfalstva, sebaľútosti a nenaplnenej lásky. Zamilovala sa do Jana, s ktorým sa jej navyše spájajú bolestné spomienky súvisiace s detstvom a jej postihnutím. Jej rozpoltenosť chovania a vnútorného prežívania má i druhý rozmer, fyzický. Prezývajú ju kalikou, zmijou, pretože nemôže chodiť a pohybuje sa po štyroch ako malé dieťa. Pri tejto indispozícii ešte viac prekvapuje jej krásna tvár, štíhly driek a šikovné, jemné ruky. Je vychýrenou krajčírkou, ktorá vyšíva tie najkrajšie skvosty v celom okolí. Sama však nenávidí plody svojej práce. Postava Anče je teda plná priepastných rozporov.

Iľa, prezývaná tiež Kráľovná pre svoje panovačné správanie, je odlišná od celého zvyšku rodiny tým, že je uvedomelá, vyučená za babicu a jej povaha je pravým opakom pasívnej nátury Ťapákovcov. Ich spôsob života a podmienky, v akých bývajú, sa jej priečia a svoje názory si horlivo presadzuje. Nato však ostatní nedbajú. Iľa má celkom očividne iné predstavy o spokojne prežitom živote a až keď odíde od muža a Ťapákovcov do služby, zdá sa byť šťastná. Otázkou ostáva, či ju naozaj táto zmena konečne uspokojila, alebo chce dokázať ostatným Ťapákovcom, ako jej je bez nich dobre.

DEJ:

Novela má dve základné dejové línie - vonkajšiu, ktorou je konflikt Ile s Ťapákovcami, a vnútornú - životnú tragédiu Anče-zmije. Obe línie sa prelínajú a dopĺňajú. Rozprávanie začína opisom životných podmienok rodiny Ťapákovcov a stručným vonkajším popisom niektorých jej členov, vnútorný popis nahrádzajú priame úkazy z ich života, vďaka ktorým si vieme utvoriť predstavu o charaktere postáv. Hlavnou výplňou dňa tejto rodiny je ničnerobenie a tlačenie sa v pritesnom, zatuchnutom dome. Hrdá Iľa vyčíta ostatným lenivosť, ich rozpory sa stále stupňujú. Najviac sa s ňou háda Anča, hašterivá, nešťastná, rozporuplná postava. Ostatní Ťapákovci sa do škriepok nezapájajú, pasívne čakajú, aby ich problémy vyriešili zapálenejší obyvatelia domu. Ani Paľo sa svojej ženy Ile nezastane. Iľa ostatným hrozí, že od nich odíde a ostanú sami. Paľovi navrhuje, aby odišiel s ňou a postavili si vlastný domček. Tu jej prekáža studňa bez zrubu, príliš malý dom- jedna miestnosť pre šestnástich ľudí. Ten je navyše celý špinavý a vlhký. Keď na jej slová nikto nedbá a veci sa nepohnú dlhšiu dobu, splní svoje vyhrážky a kým je Paľo mesiac na Ardieli, kde pasie ovce, Iľa odíde z domu a začne slúžiť v susednej škole. Spočiatku je veľmi spokojná, veselá, lebo si išla svojou cestou a urobila ostatným napriek. Náročky sa nahlas smeje, aby vedeli, ako je jej bez nich dobre. No v skutočnosti vyčkáva, kedy sa Paľo vráti a príde si po ňu, očakáva od neho, že ju bude prosiť a oľutuje svoj doterajší prístup. Celá situácia sa stáva tragikomickou, keď sa Paľo skutočne vráti od oviec a ani ho nenapadne po Iľu ísť. No ona nemôže pre svoju hrdosť nič urobiť, len trucuje a čaká každú noc za bráničkou, ktorú „zabudla“ zamknúť. U Ťapákovcov doma život plynie ako predtým. Ospalo, nezdravo, lenivo. Úlohu gazdinej s nechuťou po nejakej dobe prebrala iná nevesta, Zuza. Mišo smúti za Katou, s ktorou nemôže byť. Hagarcovkino dieťa stále škrieka a nikto nevie, čo mu je. A všetci si už nato zvykli. Len Anča stále viac útočí na ľudí, s narastajúcou potláčanou láskou k susedovi Janovi, ktorý chodí na návštevu a vždy je k nej až príliš milý. Teraz je nahnevaná aj na Paľa, ktorého neustále presviedča o nehanebnosti konania jeho ženy a nedokáže pochopiť jeho pokojný prístup. Podľa jej názoru mal ísť okamžite po ňu a kruto ju potrestať za hanbu, ktorú na rodinu priniesla. Ostatným celkom vyhovuje, že vďaka Ilinej neprítomnosti im nikto nerozkazuje a nik ich nenúti zmeniť zabehnutý spôsob života. Paľa podnieti ísť za ženou až Janova zmienka o druhom mužovi, Ďurovi Úvodovie, ktorý Ili kedysi dvoril a opäť sa okolo nej obšmieta. V ten večer čosi popili, Paľo beží po ženu, no celá situácia skončí ďalšou hádkou a vracia sa domov bez ženy. Pre tú je nepochopiteľné, že jej muž o ňu nebojoval viac a bola by trucovala, až kým by neprišiel opäť, čo jej je samej proti srsti, pretože robota slúžky ju už unavuje a rada by sa vrátila k role gazdinej. Problém vyrieši predvolanie k notárovi, kde sa Iľa dozvie, že si musí vybrať medzi službou v škole a miestom obecnej babice. Bez váhania opúšťa post u pani rechtorky v škole a nasťahuje sa do komory v jej rodnom dome. Po týždni prišiel Paľo, postavili ku komore postupne dom a Iľa je šťastná. Všetky postavy príbehu sú nakoniec spokojné. Mišo zabúda na Katu na vojne, Hagarcovkino dieťa sa v lete uzdravilo, Zuza je gazdinou s radosťou, lebo môže ujedať z hrncov. Len Anča, mrzáčka, ktorú volajú kalikou a zmijou, ostáva nešťastná...

ZÁVER:

V poviedke Ťapákovci vystupuje základný konflikt založený na dvoch rozličných pohľadoch na život, pričom jeho riešenie vyznieva v prospech modernejšieho a kultúrnejšieho spôsobu života na slovenskej dedine.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Zdroj: Gaga, 03.03.2021

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník-Hrdinovia
-Ťapákovci, Ťapákovci (2)
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Diskusia k výpisku
Božena Slančíková-Timrava - Ťapákovci (2)




­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.



­­­­

Server info

Počítadlo: 5 941 015
Odozva: 0.02 s
Vykonaných SQL dotazov: 8
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk




Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)