SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Solženicyn Alexandr Isajevič (*11.12.1918 - †03.08.2008)

­­­­

Jeden deň Ivana Denisoviča

Poviedka Jeden deň Ivana Denisoviča, popisujúci pomery v jednom zo sovietskych pracovných táborov na Sibíri v povojnových rokoch, sa svojho času stala predmetom ostrej spoločenskej polemiky v ZSSR. Autor tu zachytáva jednoduchým, sugestívnym štýlom všedný deň človeka, väzneného za stalinskej éry v koncentračnom tábore preto, že sa počas vojny dostal na niekoľko hodín do nemeckého zajatia.
Novela sa považuje za jedno z najotrasnejších svedectiev spoločenských pomerov v ZSSR v období kultu osobnosti.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Jeden deň Ivana Denisoviča = Odin deň Ivana Denisoviča / Solženicyn, Alexandr. - B. v. - Bratislava : Slov. spis., 2019. - 143 s. - ISBN 978-80-220-2142-5.

CHARAKTERISTIKA DIELA:

V novele je popísaný jeden deň Ivana Denisoviča Šuchova, ktorý bol odsúdený na desať rokov za vlastizradu. Svoj trest si odpykáva v špeciálnom tábore na Sibíri.

DEJ:

Deň sa začína budíčkom skoro ráno, keď Šuchov obvykle vykonáva rôzne drobné práce, za ktoré získava peniaze, za ktoré si kupuje tabak.
Po raňajkách boli väzni nútení zoradiť sa vonku v zime, kde boli niekoľkokrát prepočítavaní a kontrolovaní, či nemajú svoje oblečenie alebo jedlo navyše. Ak bolo niečo také nájdené, tak bolo zabavené a večer šli do korekcie. Korekcia je vlastne forma trestu, kedy sú zatvorení na samotke a ich prídel jedla je ešte menší. Normálne na jedenie dostávajú šlichtu, kašu a chlieb.
Po prepočítaní vyrazia z tábora na miesto, kde pracujú. Akonáhle tam dorazia, sú opäť prepočítaní a po vpustení dovnútra sa rozutečú hľadať akýkoľvek teplé miesto, než im pridelia nejakú prácu. Na jedlo a všade sa musí pohybovať so svojou partiou, s ktorou sú celý deň. Každá partia má svojho parťáka, čo je vlastne veliteľ a zástupca, ktorý sa o partiu stará. Ak niekto nepracuje, má to vplyv na celú partiu - nezískajú prídel navyše. Ich jedlo má mať určité porcie, ale kuchár vždy niekomu dá viac a niekomu menej, takže nikto nevie, kedy ide o ich normu.
Pracujú v nehostinných podmienkach za veľkého mrazu, takže sa všetky práce musia robiť rýchlo, inak im napríklad zmrzne malta alebo voda. Po práci sa zoraďujú pred bránou a sú niekoľkokrát prepočítavaní a kontrolovaní, čo je jednou z hlavných vecí každého dňa.
Keď sa vrátia do tábora, idú sa pozrieť na ceduľu, či im neprišiel nejaký balíček. Keďže Ivan Denisovič napísal manželke, nech nič neposiela (všetky balíčky sú kontrolované a ak tam je jedlo, tak si dozorca kúsok vezme), chodí do radu čakať za Césara a vždy za tú službu niečo získa - večeru, cigaretu, peniaze alebo niečo iné. Po vyčkaní v rade na balíček odchádza na večeru a potom na svoj kavalec. Predtým než idú spať, čaká ich niekoľko prehliadok.

PROBLÉMY:

  • "okrádanie trestancov" dozorcami - keď niekomu príde balíček, tak im uždibujú z poslaného jedla, tiež niektorým berú triesky, ktoré si priniesli na zakúrenie
  • nedostatok jedla - ak má človek pracovať celý deň, tak musí mať výdatnú stravu, aby mal veľa energie
  • zabavovanie súkromného šatstva - na Sibíri sú teploty veľmi nízke a oni sa musia vyzliekať z oblečenia na kontroly uprostred pustiny a ak nájdu oblečenie, ktoré nie je erárne, tak ho zabavia a večer poputujú do korekcie

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Zdroj: Katka Svobodová, 12.09.2022

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník-Jeden deň Ivana Denisoviča
-Súostrovie Gulag
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Výpisok Jeden deň Ivana Denisoviča v češtine?

­­­­

Diskusia k výpisku
Alexandr Isajevič Solženicyn - Jeden deň Ivana Denisoviča
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 851 786
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)