SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Fándly Juraj (*21.10.1750 - †07.03.1811)

­­­­

Verše (Rozprávky rozmarné i poučné)

1

Chválospev o Učeném slovenském tovarišstvu

Bár to, čo je dobré, samo sa chváli,
predca spívám múdrých Slovákov chvály.
Tehoto spevu sú tým víc hodnejší,
čím medzi nami sú víc učenejší.
Aj slovenské hlavy to zaslúžili,
aby sa bobkovým vencom slávili.

+++

Raduj sa, plesaj, slovenský národe,
Učené tovarišstvo výše ide,
povyšuje sa dál tvé potešení,
množí sa víc tvé literné umení.
Z tlačených kníh vídať, že boh obdaril
Slovákov múdrosťú, vtipom ozdobil,
aby títo tebe knižky písali,
aby tvé umení, chválu množili.
Aby tvá sláva dávno zanedbaná
na vyšší stupen bola povýšená,
aby tvéj reči slovenská výmluvnosť
mala svú krásu aj dobropisebnosť.

Ne z inšéj, len z téj povážnéj príčiny
stal nám dopredku vysoceučený
mnohovelebný pán Anton Bernolák,
písma vudce, národu verný rodák.
On volá: Mna nasledujte, Slováci,
slovenskú reč a písmo milující,
už máte dobropisebnosť zloženu,
též vlastnoslovnosť ode mňa spísanu.
Zachovávajte ju, též dobromlúvnosť,
ukážte krásnu slovenskú vymluvnosť,
nech sa každý odrekne reči českéj,
též neznáméj slovutnosti moravskéj!

Na slovo Bernoláka hlavy zdvihli
Slováci, aby své umení pozdvihli,
aby svoj národ krásili písmámi
a svu chválu rozmnožili knihámi,
vystavili Tovarišstvo učené
v Trnave, v hlavném stánku založené.
Keď z neho chýr prešol na mnohé stránky,
pridali sa k nemu pobočné stánky:
nitránský, rovnánský, bánskobystrický,
rožnavský, spišský, košický, jágerský.
V týchto stánkoch včil Slováci pracujú,
sve vtipy v knihách, v písmách osvicujú.
Cudzím národom silu ukazujú,
knižky píšu, aj penáze skládajú,
do trnavského stánku posílajú.

Po Tovarišstva zakladatelovéj
chváli ide chvála Misárošovéj
práci. Pán dústojný, najvelebnejší
bol s pobožným pérom najprospešnejší,
ozdobil slávnu stolicu Trenčánsku
modlácími knižkámi, též Nitránsku.
Preto na príklad Ilava, Dubnica
jeho predstavuje Slovákom za vudca.
Vede cestu životom Tobiáša
k nebesám po šlapajách Eliáša.

Zaslúží též svoju chválu spívanu,
ba na večnu památku vytlačenu,
dobrotivý, pobožný nebohý pán,
pán osvícení gróf Illežházi Ján.
Bol velmi pobožný, velký almužnár,
rozdával hojno chudobe velký dar:
mnoho sto knižek modlácích, též inších
dal on vytlačiť pre Slovákov naších,
svím poddaným zavázané rozdával,
aby ích k pobožnosti podbudzoval,
aby hledali prv dušné spasení
své aj svojích vrchností oslávení,
nežli by čuli zlé sveta učení,
ktoré zdvihlo na nás vojnu, súžení.
Nech jeho duch včil slavne ožárený
jak hvezdy v nebi svítí ozdobený,
nech je jeho duša večne tak jasná
za pobožnosť jako dennica krásná.

Knih dobrodinec takto chválen býva,
knih spisovatel vatšú chválu mává,
tehoto všecci múdrí chválá vždycky.
Tak chválitebný u nás je naháčsky
pán farár Juro Fándly, velmi pilný,
od mnoho rokov v písmách zabavený.
Jeho prácám každý velkú chválu dal,
že nám užitečné knižky napísal.
Je medzi nami jeho velká chvála,
že vydal slovenského Kazatela
prvného, též Historiu Papánka
zretedelnejšu. Jeho je památka
chválitebnejšá knižka hospodárská,
tá užitečná zábavka slovenská,
s pilnú prácu v osmi stránkách písaná,
o tom, čo je v poli, v dome, zložená.

Fándly neželí utraty, ne zdraví,
dává vatšu pomoc slovenskéj slávi.
Pre nedostatek svoj vábí Slovákov
k pomoci (tlačeňá), svojich rodákov
posmeluje nás skrz své Oznámení;
v jeho predmlúvách je mnohé znamení,
že to Tovarišstvo je užitečné,
cirkvi aj krajini velmi prospešné.

Misároša, Fándlyho, Bernoláka
práca nech pohne každého Slováka,
aby jedenkaždý podla spúsobu
dodával knižkám slovenským ozdobu.
Ti tré zaslúžá obraze kamenné,
na ních nech sú jejích ména písané
k jejích večitéj památki a chváli,
že slovenským knižkám základ dávali.

Keď rozmýšlám práce Slovákov inších,
vpravde uznám též aj ích chvály hodných.
Chválí Manna spasitelná Benčiča,
evandélie, též hra Palkoviča.
Tento je knez, spolu pilný učitel
múdrosti a Slovákov ochranitel.

Velkouherčánský farár Valentini,
jemu v písmách skoro rovného neni,
mnoho knižek nám obrátil, aj zložil,
kto by ích videl, víru by priložil:
sú užitečné, veselé, sú pekné,
mravné, svetské, duchovné, kratochvílné;
chýbá ím predplatitel, dobrodinec,
milostivá cenzúra, múdrý sudec.

Vyslúžený farár pán Augustini
s ročitýma káznámi dobre míní,
do trnavskéj knihtlačárnej ich dodal,
k novým slovenským pravidlám ich poddal.

Zrelé ovoca nám pilný hospodár
prajne odevzdal, své kázne - pekný dar,
p. Adalbert Gazda; kraju spasitela,
už máme slovenského kazatela
druhého, též vtipného veršovníka,
chválim ho, horlivého reholníka.

Pán dekan, farár thásarsky Ján Raici
hoden je chvály za počátek práci,
kterú do cenzúry a knihtlačárnej
poslal, ešče víc slúbil práce peknéj.

Sú inší tovariši utajení
tehoto Tovarišstva, kterých neni
sú tu včil velké ména vyložené;
v budúcém časi budú vyjevené.

Od všeckých Uhrov velkú chválu získal
náš Slovák, že uhersku knižku písal;
bol pán Handerla farár udvarnokský,
který písal o včelách po uherský.

Týchto mužov učených nasledujme,
aj my ím velku čest, chválu dávajme,
též našéj práce památku nechajme.
Takto naších potomkov posmelujme,
nech našé aj jejích knižky čítajú,
nech v ních príklady a pravidla majú.
Z dobrých knih národ čest, chválu dostává,
že z nich v nem velké umení povstavá.
Tým učeným mužom každý rozumný
nech uvije bobkový venec krásný,
aby ozdobil jejích múdru hlavu,
nebo zaslúžili takúto slávu.
Keď prendú jejích veku ostatné dni,
nech je jejích duch v nebi oslávený;
kde Duch múdrosti božéj svoj stánek má,
tam nech on jejích prácám odplatu dá,
keď budú odpočívať v Kristu Pánu.
Vzáctné tých budú ména, jak v Libanu
byvá vzáctné drahé drevo cedrové,
že boli naší literní otcové.

Tovarišstvo! Kto je čulý, kto živý,
musí ti dať tento spev spravedlivý!

Duchovenstvo, obratné po ti roky,
od teba plynú umeňá potoky
hlasné skrz rozum, učení, skrz čnosti,
skrz lútosť, lásku, velké spanilosti!
O, jak krajina po dobrém sa stele,
keď tak kladeš znaky na jejém čele!
Pojde duch katolickéj víri vyššej,
lud sa k jejéj svetlu nakloní bližšej,
svatých bleskov nabudú obyčaje,
čo jej činiť bude kvitnúcé kraje.

Ščastlivé si, Tovarišstvo učené,
nech ťa dožijú potomci radostne!
Tak mnohí žádajú, tak já vinšujem,
preto tvích tovarišov vychvalujem.
Pracuj pilno, stále po mnohé roky,
nech boh posilní tvé učené kroky.
Tvá práca jak rúža v Jericho kvitne.

O, nech ešče vatšé umení svitne,
nech vidíme víc múdrosti aj čnosti!
Takto vinšujte, Slováci, z prajnosti,
aj vy to, čo já, ze srdca žádajte,
takto Učené tovarišstvo chválte,
na jeho vládu, stálost pomohajte,
s písmom, penázmi podporu mu dajte.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 20.05.2019

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník - nenájdený žiadny ďalší obsah z autorovej tvorby
Čítanka-O úhoroch aj včelách
-Verše (Rozprávky rozmarné i poučné)
-Zelinkár
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Diskusia k úryvku
Juraj Fándly - Verše (Rozprávky rozmarné i poučné)
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 940 845
Odozva: 0.05 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)