SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Dúbravský Ferdinand (*08.09.1850 - †19.06.1926)

­­­­

Malé Karpaty a Biela Hora

  • autor toto dielo napísal pod pseudonymom Strýčko Ferdinand Martinov
  • pútavé čítanie o miestach, ktoré sú známe a ktoré sa za tých približne sto rokov veľmi zmenili

Predslov

Turistika na Slovensku rok od roka viacej a viacej sa vzmáha, lenže doposiaľ všetky cesty smerujú len na Považie, do Tatier a Gemera, vôbec len na severnú a strednú čiasť Slovenska. Boly síce už rôzne úpravy vydané, - medzi inýmy tiež knižočka "Jděte na Slovensko", - v ktorých sú obsiahnuté aj iné cesty, avšak ony zustaly nepovšímnuté. Turistika po Malých Karpátoch, tomto ráji Slovenska, bola len tak leda bolo načrtnutá.
Obzvláštne české obecenstvo je málo oboznámené s týmto krajom a o tejto ceste málo vie. A jestli áno, podivno je, prečo sa jej straní, necháva ju nepovšimnutú. Snáď sú mu tie vrchy primalé, prinizke; snáď blízkosť rakúskych hranic ho mate; snáď tunajší živeľ slovenský je mu privšedný, a snáď Boh vie ešte čo inšie sú toho príčiny.
A to všetko neprávom. Rakúski Nemci vedia túto čiásť Slovenska lepšie oceniť. Snáď ani na Semmering nepodniká toľko Viedňarov výlety, jako do Malých Karpát; a to nie azdaj pre blízkosť, ale pre tie čarovné krásy, ktoré sú v Malých Karpátoch uschované, svieží a zdravý vzduch, a hlavne pre - lacnotu. Nemci sú praktickí ľudia; oni vycítia vždy prajnú stránku i pri zábave.
O Maďaroch nie je treba ani hovoriť. Títo najmä z dolnej zeme od Segedína a Aradu, majú na východnej strane Malých Karpát svoje dostaveniečko. Oni tu z veľkej čiasti práve tak jako Viedňari, letujú a nevedia dosť vynachváliť krásy prírody, bohatstvo hôr, nádherné letoviská, a chválili by aj uvedomelosť, pokrok, húževnatosť a svojráz slovenského ľudu, keďby on práve v tomto kraji nebol tak - panslavský. Takto aspoň chvalia jeho kroj, bohaté výšivky a po domoch nakopené poklady slovenskej keramiky, slovenského náradia a slovenskej práce.
Tunajší ľud je dosť zámožný, uvedomelý a smelý; slovenská kultúra je tak silná a vyvinutá, že všetky nemecké obce, až na nepaterné výnimky, úplne sa poslovenčily, žiadná ale nepomaďarčila vzdor maďarským školám, spolkom, úradom a ich nátlaku. A práve toto nemôžu Maďari Slovákom odpustiť.
Ale čože po tom. Kraj vábi ich sem z Budapešti, Segedina, Aradu a od inád; ba aj tí nejvyšší hodnostári prichádzajú sem letovať. A dobre tak. Aspoň sa naučia poznať aj uvedomelých Slovákov, ktorí neni sú alkoholu oddaní, ktorí v krásnom odeve sa pyšia, dosť obstojnému blahobytu sa tešia a všetkým týmto i najzarytejším nepriateľom a neprajníkom imponujú.
Ba v posledných rokoch aj ruských, ríšskonemeckých a francúzkých, tiež i poľských hosťov a turistov sme tu mali, len - Čechov nie.
Cieľom tejto knižočky má byť práve naších pokrevných bratoch upozorniť na tento krásny kraj, povzbudiť ích ku návšteve svojích najbližších a nejpríbuznejších pokrevencov súkmenovcov, ktorých reč najmenej je odchýľna od češtiny, zároveň ale poučiť ích o tom, že Slovensko neni všade - biedná Slovač, ako to Maďari a Nemci tak radi do sveta vytrubujú a mnohí ím to aj uveria; obzvláštne tí, ktorí poznajú Slovensko len z Trenčianskej, Oravskej a Liptovskej stolice.
Nebudem široko rozpisovať sa o mestách, dedinách a o kraji vôbec, ale podám len stručný nákres cesty, načrtnem pamätihodnosti, ktoré za hodné som uznal obzvláštnej pozornosti, udám zvláštnosti a povedem cestovateľa tou cestou, ktorú som sám už veľarazí vykonal a preto aj z vlastnej zkúsenosti poznám.
Cestu rozdelujem na 4 čiasti, tak že ten, ktorý má málo času k disposícii, môže raz tú, raz onú, podníknúť, alebo 2 čísla dohromady spojiť. V tomto páde odporúčam: č. 1. a 2., 1. a 3., 1. a 4., 2. a 3., 3. a 4. Rovné a priamé spojenie dráh umožňuje to; všetky 4 vytknuté hlavné body majú spojenie s Moravou, Čechmi a Rakúskom.
Všetkým cestovateľom, ktorí dľa tejto knižočky svoju cestu zariadia, privolávam uprimné "Na zdar!" a "Srečan pút!"

Str. Fd. Martinov

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Vložené: 12.03.2019

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník - nenájdený žiadny ďalší obsah z autorovej tvorby
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Diskusia k úryvku
Ferdinand Dúbravský - Malé Karpaty a Biela Hora

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2021!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.
Server info

Počítadlo: 314 113
Odozva: 0.01 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)