SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Pridajte nové heslo do našej databázy Slovníček pojmov z literatúry a gramatiky

Na predchádzajúcej stránke ste si vybrali možnosť prispieť do slovníčku pojmov. Tým sa rozumie pridať do systému nové heslo. Vkladajte prosím len kvalitné a vlastnoručne spracované výklady pojmov z oblasti slovenského jazyka a literatúry. Všetky vložené príspevky budú pred ich uverejnením skontrolované administrátorov servera.

­­­­

Vkladací formulár

Pridanie výkladu nového hesla do slovníčku pojmov je otázkou niekoľkých sekúnd. Postupujte podľa nasledujúcich bodov:

 1. Najprv výstižne charakterizujte pojem, ktorý ďalej budete vysvetľovať. Názov pojmu píšte s diakritikou, snažte sa dodržiavať veľké a malé písmená.

  Pojem:

 2. Ak ste schopní určiť významovo podobné slová, ktorá tiež charakterizujú daný pojem, vpíšte ich do nasledujúceho políčka. Viac slov oddeľujte čiarkou.

  Synonymá (kľúčové slová):

 3. Nasleduje najdôležitejšia časť vkladacieho formulára. Do väčšieho okna vpíšte (alebo skopírujte*) vami spracované vysvetlenie vybraného pojmu. Píšte prosím s diakritikou, dodržujte veľké písmená na začiatku viet atď. Práca môže obsahovať i (X)HTML tagy.

  Vysvetlenie pojmu:

  * Ak potrebujete preniesť text z inej aplikácie (napr. MS Word), môžete použiť klávesové skratky: Ctrl+C = skopírovanie označeného textu, a Ctrl+V = vloženie skopírovaného textu na určené miesto.

 4. Ak si prajete, aby sa u vami vkladanej práce objavovalo vaše meno alebo prezývka, vyplňte nasledujúce okienko.

  Vaše meno/prezývka:

 5. Ak ste vyplnili predchádzajúce pole, máte teraz možnosť uviesť aj váš kontaktný e-mail.

  Váš e-mail:

 6. Záväzné podmienky:

  Záväzné podmienky pre vkladanie príspevkov na server Slovenský-jazyk.sk platné od 1. januára 2019

  1. Odoslaním príspevku (referátu) jeho vkladateľ/ka prehlasuje, že neporušil/a autorské práva tretích osôb (tj. vkladá svoj vlastný originálny príspevok; svoje duševné vlastníctvo) a zároveň dobrovoľne a bezodplatne udeľuje výhradne prevádzkovateľovi Slovenský-jazyk.sk právo umiestniť zaslaný príspevok na ním prevádzkovanom serveri, a to za predpokladu, že nebude administrátorom zmazaný ako nevyhovujúci.

   Výnimku tu tvoria vkladané úryvky z vybraných kníh do sekcie čítanka. Tu sa vkladateľ/ka zaväzuje vložiť iba vhodne skrátenú citáciu z diela; nie je prípustné vkladať kompletné elektronické kópie diel u autorov, ktorí stále žijú alebo od ktorých úmrtia neuplynulo ešte 70 rokov (autorský zákon).

  2. Vkladateľ/ka takisto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie príspevku aj na iných miestach než len na serveri Slovenský-jazyk.sk, ale iba a výhradne pre reklamné a propagačné účely tohto servera a pridruženého študentského portálu Český-jazyk.cz.

  3. Server Slovenský-jazyk.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za zneužitie autorských práv v súvislosti so zaslaným príspevkom. Záväzky spojené s autorskými právami na seba preberá osoba, ktorá príspevok zašle alebo vloží cez webový formulár. Porušenie tohto bodu vedie k okamžitému výmazu príspevku z databázy servera Slovenský-jazyk.sk.

  4. Server Slovenský-jazyk.sk si ďalej vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek príspevok zo svojej databázy bez udania dôvodu alebo čiastočne pozmeniť jeho obsah, a to najmä v prípadoch, keď príspevok obsahuje faktické nedostatky, zjavné gramatické či interpunkčné chyby alebo ďalšie nezrovnalosti (najmä štylistické). Pozmenený môže byť aj názov príspevku, ak nezodpovedá plne svojmu obsahu.

  5. Raz vložené a publikované príspevky nie je možné z databázy odstrániť, ich uloženie na serveri prevádzkovateľa je trvalé.

  6. Len podpísané príspevky s uvedenou funkčnou e-mailovou adresou môžu byť zaradené do súťaže o vecné alebo finančné ceny. Súťaž sa vzťahuje len na sekcie čitateľský denník, životopisy a slohové práce.
   Ďalšie dojednania ohľadom súťažě sa riadia jej pravidlami.

  7. Publikovanie, preberanie alebo ďalšie verejné šírenie raz vložených, opravených, naformátovaných a následne publikovaných príspevkov a ich častí je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa striktne zakázané! Použitie takýchto príspevkov je možné iba na osobné účely.

  ‹ súhlasím s vyššie uvedenými Záväznými podmienkami

 7. Na záver správne opíšte kontrolný kód...

  Overovací kód

  Kód: (iný kód ↑)

 8. ...a odošlite vašu prácu na schválenie kliknutím na nasledujúce tlačidlo. Ďakujeme.­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

 1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
  Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 938 650
Odozva: 0 s
Vykonaných SQL dotazov: 1
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.