SLOVENSKÝ JAZYK Literatúra aneb študentský underground - čitateľský denník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmov - www.slovensky-jazyk.skwww.slovencina.net Publikovanie alebo ďalšie verejné šírenie obsahu servera Slovenský-jazyk.sk je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa výslovne zakázané! Použitie výhradne len pre osobné účely je možné.Menu

­

Homér (-)

­­­­

Ílias

Kniha obsahuje jeden z dvoch najstarších eposov nielen antickej, ale európskej literatúry vôbec.
Ílias zachytáva na ploche necelých 16000 veršov posledných päťdesiatjeden dní desaťročnej trójskej vojny. Básnik Homér, ktorému je pripisované autorstvo eposu, použil však v tomto diele aj množstvo retrospektívnych záberov, v ktorých popisuje celkový priebeh bojov.
Hlavná dejová zápletka sa sústredí okolo najstatočnejšieho bojovníka gréckeho vojska Achilla, ktorému je vrchným veliteľom odňatá jeho obľúbená otrokyňa, a preto sa odmieta zúčastniť prebiehajúcich bojov. Snáď aj z tohto dôvodu získavajú Trójania postupne prevahu, ktorá je zastavená až Achillovým priateľom Patroklom, ktorý si kvôli zastrašeniu a rešpektu nepriateľov požičia jeho zbroj. V ďalšom vývoji je však Patrokles zabitý udatným trójskym hrdinom Hektorom a až táto okolnosť prinúti Achilla vrátiť sa do bitky a pomstiť druhovu smrť. Achilles nielenže zaženie trójske vojsko späť do mesta, ale zabije aj Hektora, ktorého pohrebom potom celá skladba končí.
Epos Ílias je komponovaný slávnostným, patetickým jazykom a zvýrazneným prepracovaným epickým štýlom.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vyšlo ako 2. vyd. (v ML). - Bratislava : Mladé letá, 2003. - 109 s. - ISBN 80-10-00204-6.

STRUČNE O AUTOROVI:

Homér bol - ak vôbec kedy žil - grécky básnik. Nie je isté, kedy presne žil, pravdepodobne medzi rokmi 1200 až 700 pnl. Podľa legiend to bol slepý a chudobný potulný spevák. Jeho najväčším dielom sú dva eposy: Ílias a na ňu nadväzujúca Odysea.

HLAVNÉ POSTAVY:

Achilles - syn bohyne Thetis a kráľa Pelea; všade okrem päty nezraniteľný; statočný; bojuje na strane Grékov
Hektor - najstarší syn trójskeho kráľa, hlavný veliteľ Trójanov; statočný
Agamemnón - veliteľ Grékov, mykénsky kráľ; statočný
Patroklos - Achillov verný a obetavý priateľ
grécki bohovia

VEDĽAJŠIE POSTAVY:

Priamos - kráľ Trojanov, otec Hektora
Paris - trójsky princ, kvôli ktorému vojna vypukla

DEJ:

Príbeh sa začína v desiatom roku trójskej vojny, keď Gréci (Achájovia) táboria v blízkosti mesta, to sa ale stále urputne bráni. Gréckemu vojsku hrozia podľa veštieb pohromy, pokiaľ ich veliteľ Agamemnón nevydá späť za výkupné svoju zajatkyňu z predchádzajúcich bojov. Kráľ sa teda neochotne podvolí vôli bohov, ale na oplátku si berie zajatkyňu Achillovu. Tento čin Achilla hlboko urazí, a preto najväčší trójsky hrdina odmieta pomáhať vo vojne a svojmu vojsku nariadi to isté.

Toto oslabenie gréckeho vojska sa čoskoro prejaví, útočníci sú zatlačovaní od mesta späť do tábora. Patroklos, Achillov priateľ, sa ho snaží prehovoriť, aby zasiahol. Achilles toto odmieta, ale pristúpi ku kompromisu: Patrokles si oblečie Achillovu zbroj a bude bojovať na čele jeho vojsk.

Počas boja však Hektor zabije Patrokla v domnení, že je to Achilles. Jeho telo vybojujú Achájovia späť, ale bez zbroje. Keď sa o tom dozvie Achilles, je veľmi zarmútený nad jeho smrťou. Je tiež nahnevaný a odhodlaný priateľa pomstiť. Prosí Héfaista, boha kováčov, aby mu urobil novú zbroj, a ten mu vyhovie.

Na bojisku sa Achilles stretne s Hektorom a porazí ho. Na dôkaz víťazstva potom deväť dní vláči jeho telo okolo hradieb. To sa však nepáči ani Achillovým priateľom a už vôbec nie bohom. Tí mu nakoniec nariadia, aby vydal telo späť Hektorovmu otcovi, kráľovi Priamovi. Na záver sa koná Hektorov pohreb.

VLASTNÝ NÁZOR:

Knihu som prečítala, hoci mi to trvalo dosť dlho (predsa len je to dielo staré 3000 rokov). Nemôžem povedať, že sa mi páčila, sú tam zdĺhavé zoznamy vojsk a osôb nepodstatných pre príbeh. Ďalej, je to epos, takže je písaný vo veršoch, čo sa tiež nečíta práve príjemne. Napriek tomu som rada, že som si ho prečítala, pretože teraz viem, ako to bolo s trójskou vojnou a rovnako ide o významné historické dielo, ktoré by mal aspoň trochu poznať každý.

Vytlačiť (Ctrl+P) Stiahnuť v PDF

Zdroj: kiki979, 06.04.2023

­­­­

Súvisiace odkazy

Čitateľský denník-Ílias
-Odysea
Čítanka - nenájdený žiadny úryvok z autorovej tvorby
Životopisy - autorov životopis nenájdený
­­­­

Výpisok Ílias v češtine?

Českú verziu tohto výpisku nájdete na adrese:

­­­­

Diskusia k výpisku
Homér - Ílias
­­­­

Aktuálne poradie súťaže­

  1. Súťaž o zaujímavé ceny pre vás pripravujeme od januára 2026!
    Napriek tomu môžete aj v tomto období do našej databázy pridať vlastnú prácu.­­­­

Server info

Počítadlo: 5 678 147
Odozva: 0.02 s
Vykonaných SQL dotazov: 6
Návštevnosť: TOPlist.skSlovenský-jazyk.sk
Mapy webu Čitateľský denník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelia Dôležité informácie Podmienky používania - Vylúčenie zodpovednosti


Slovenský-jazyk.sk (alebo tiež Slovenčina.net) vznikol ako pridružený študentský portál známeho českého servera Český-jazyk.cz. Oba projekty majú rovnakého prevádzkovateľa a snažia sa svojim návštevníkom ponúknuť v čo najkvalitnejšej forme čo najviac materiálov a textov z oblasti slovenského jazyka (čitateľské denníky, čítanku, životopisy, slohové práce a v neposlednom rade tiež slovníček pojmov z literatúry a gramatiky). Vlastnoručne spracované študijné materiály (ako napríklad rozbory diel alebo interpretácie básní, eseje, výpisky z knižiek atď.) môže do našej databázy pridať ktokoľvek - text možno jednoducho pridať cez interaktívny formulár, ktorý nájdete na stránke Pridať svoju prácu. Značnú časť obsahovej náplne Slovenský-jazyk.sk tvoria odborne preložené texty do spisovnej slovenčtiny z českého servera Český-jazyk.cz.

Overovací kód Opište kód z obrázku (iný kód ↑)